Điều chỉnh lịch thi khối 12 sáng thứ 3 sang sáng thứ 5, khối 10 chiều thứ 3 sang chiều thứ 7.