Đề và đáp án bài thi học kỳ I, môn Toán lớp 12, ngày 27/12/2017