Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trần Thanh Nghĩa UV BCH ttnghia.c3phanngochien@camau.edu.vn 0942610608
2 Nguyễn Bảo Ngọc Phượng UV BCH nbnphuong.c3phanngochien@camau.edu.vn
3 Nguyễn Thanh Tạo Ủy viên TV BCH nttao.c3phanngochien@camau.edu.vn 0986222303
4 Trần Thanh Thảo Ủy viên TV BCH ttthao.c3phanngochien@camau.edu.vn 0918600047
5 Nguyễn Trọng Hữu Phó Bí Thư nthuu.c3phanngochien@camau.edu.vn 0918250925
6 Trần Văn Hận Phó Bí Thư tvhan.c3phanngochien@camau.edu.vn 0932886161
7 Nguyễn Phương Thảo Bí Thư Đoàn Trường npthao.c3phanngochien@camau.edu.vn 0986811839
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.966
Hôm qua : 3.918
Tháng 05 : 46.749
Năm 2021 : 290.790