Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Bùi Phúc Xuân Chi ủy viên bpxuan.c3phanngochien@camau.edu.vn 0914540816
2 Đỗ Văn Để Chi ủy viên dvde.c3phanngochien@camau.edu.vn 0989755144
3 Nguyễn Ngọc Hân Chi ủy viên nnhan.c3phanngochien@camau.edu.vn 0919.686.353
4 Nguyễn Quốc Vĩnh Chi ủy viên nqvinh.c3phanngochien@camau.edu.vn 0919.131.933
5 Trần Thái Phương Phó bí thư chi bộ ttphuong.c3phanngochien@camau.edu.vn 0918247515
6 Phan Văn Việt Bí thư chi bộ c3phanngochien@camau.edu.vn 0918386381
7 Nguyễn Hồng Xuyến Chi ủy viên nhxuyen.c3phanngochien@camau.edu.vn 0918472800
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.331
Hôm qua : 1.530
Tháng 09 : 96.487
Năm 2021 : 576.587