Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trần Văn Mười BCH tvmuoi.c3phanngochien@camau.edu.vn 0919721477
2 Trần Thị Mỹ Nghiêm BCH ttmnghiem.c3phanngochien@camau.edu.vn 01263841228
3 Quách Thùy Dương UV BCH qtduong.c3phanngochien@camau.edu.vn 0916916212
4 Nguyễn Ngọc Hân Phó Chủ tịch nnhan.c3phanngochien@camau.edu.vn 0919.686.353
5 Bùi Phúc Xuân Chủ tịch Công Đoàn bpxuan.c3phanngochien@camau.edu.vn 0914540816
6 Huỳnh Văn Triều BCH hvtrieu.c3phanngochien@camau.edu.vn 0918355296
7 Lê Thanh Tuấn BCH lttuan.c3phanngochien@camau.edu.vn 0988966492
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.616
Hôm qua : 1.261
Tháng 10 : 27.426
Năm 2021 : 609.995