A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu chéo buổi tuần 20 cho khối 11 và 12, năm học 2019 - 2020

Thời khóa biểu chéo buổi tuần 20 cho khối 11 và 12, năm học 2019 - 2020

 

KHỐI 11 HỌC CHÉO BUỔI

Các lớp học Hướng nghiệp tại phòng 30. Lớp 11C4 và 11C5 có lịch học HN sau

TH
TIẾT

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

TD

3

 

 

 

TD

 

 

GDQP

4

 

 

 

Nghề

 

 

Nghề

5

 

 

 

Nghề

 

 

Nghề

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nghề

HN

3

 

 

 

 

TD

Nghề

HN

4

 

 

 

 

Nghề

HN

TD

5

 

 

 

 

Nghề

HN

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

HN

 

 

 

 

 

3

 

HN

TD

 

 

 

 

4

 

Nghề

TD

 

 

 

 

5

 

Nghề

GDQP

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

HN

 

 

 

TD

 

 

3

HN

TD

 

 

GDQP

 

 

4

GDQP

TD

 

 

HN

 

 

5

TD

GDQP

 

 

HN

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Nghề

HN

 

GDQP

 

3

TD

 

Nghề

HN

 

TD

 

4

Nghề

 

HN

GDQP

 

TD

 

5

Nghề

 

HN

TD

 

 

 

 

TH
TIẾT

11C1

11C2

11C3

11C4

11C5

2

1

 

 

 

 

 

2

HN

 

 

 

Nghề

3

HN

TD

 

 

Nghề

4

TD

HN

 

 

TD

5

 

HN

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

Nghề

 

 

 

 

3

Nghề

 

 

 

 

4

GDQP

 

 

 

 

5

TD

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

 

Nghề

TD

 

 

3

 

Nghề

GDQP

 

 

4

 

TD

HN

 

 

5

 

GDQP

HN

 

 

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Nghề

Nghề

 

3

 

 

Nghề

Nghề

 

4

 

 

TD

 

 

5

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

TD

GDQP

3

 

 

 

GDQP

TD

4

 

 

 

TD

 

5

 

 

 

 

 

 

KHỐI 12 HỌC CHÉO BUỔI

Các lớp học Hướng nghiệp tại phòng học chính khóa

TH
TIẾT

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12C1

12C2

12C3

12C4

12C5

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

TD

 

 

 

 

 

TD

 

 

3

 

 

TD

 

 

 

 

HN

 

TD

4

 

 

GDQP

 

 

 

 

HN

 

GDQP

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

HN

TD

 

 

 

 

 

HN

3

 

 

HN

TD

 

TD

 

 

 

HN

4

 

 

TD

 

 

HN

 

 

 

TD

5

 

 

 

 

 

HN

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TD

 

 

 

 

 

 

TD

HN

 

3

HN

 

 

 

TD

 

 

GDQP

HN

 

4

HN

 

 

 

GDQP

 

GDQP

 

TD

 

5

 

 

 

 

 

 

TD

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

HN

 

GDQP

 

 

 

 

3

 

 

 

HN

TD

TD

 

 

 

 

4

TD

 

 

GDQP

HN

 

 

 

 

 

5

GDQP

 

 

 

HN

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

HN

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

HN

 

 

 

 

TD

 

GDQP

 

4

 

GDQP

 

 

 

 

HN

 

TD

 

5

 

TD

 

 

 

 

HN

 

 

 


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn:Trường THPT Phan Ngọc Hiển Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 73
Hôm qua : 1.662
Tháng 08 : 12.228
Năm 2020 : 694.827