A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu buổi chiều, áp dụng từ ngày 13/01/2020

Thời khóa biểu buổi chiều, áp dụng từ ngày 13/01/2020

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/01/2020

Học thêm từ tuần 21, tuần 20 chỉ học các môn chéo buổi (khối 11 và 12 có thời khóa biểu chéo buổi sau)

KHỐI 10 HỌC CHÍNH KHÓA

THỨ

TIẾT

10C1

10C2

10C3

10C4

10C5

10C6

10C7

2

1

NNgữ

Sinh

Văn

NNgữ

NNgữ

Văn

Địa

2

Sinh

NNgữ

CNghệ

Hóa

Tin

NNgữ

3

Hóa

Tin

Sử

Sinh

CNghệ

CNghệ

NNgữ

4

NNgữ

Hóa

Toán

GDCD

Sử

Sinh

5

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

3

1

NNgữ

Toán

Địa

NNgữ

NNgữ

Văn

Tin

2

Địa

Toán

Văn

NNgữ

NNgữ

Toán

Hóa

3

Sử

Hóa

Văn

Địa

Sinh

NNgữ

Văn

4

Hóa

GDCD

Tin

Hóa

Toán

Văn

5

Văn

Sử

Tin

Tin

Hóa

Sử

4

1

NNgữ

CNghệ

Toán

GDCD

Hóa

NNgữ

CNghệ

2

NNgữ

Văn

CNghệ

NNgữ

Hóa

Văn

Văn

3

Văn

Toán

Hóa

Văn

Toán

Văn

Toán

4

Toán

GDCD

Toán

Toán

5

Hóa

Hóa

CNghệ

NNgữ

Sinh

NNgữ

5

1

Toán

CNghệ

NNgữ

Tin

Địa

Tin

Hóa

2

CNghệ

Văn

Sinh

Văn

Sử

Toán

Toán

3

GDCD

Tin

Văn

Văn

Tin

Toán

Toán

4

Văn

Địa

Sử

Tin

Hóa

GDCD

5

Văn

Hóa

CNghệ

Hóa

Văn

Sử

Văn

6

1

Sử

Văn

NNgữ

Hóa

Sử

Địa

CNghệ

2

Toán

Văn

NNgữ

Sử

Văn

NNgữ

Hóa

3

Toán

Sử

Hóa

Toán

Văn

NNgữ

Tin

4

Tin

NNgữ

Toán

Toán

Toán

5

CNghệ

Toán

Toán

Hóa

Toán

7

1

Tin

NNgữ

Toán

Sử

Văn

GDCD

NNgữ

2

NNgữ

Toán

Văn

CNghệ

CNghệ

Sử

3

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

10C8

10C9

10C10

10C11

10C12

10C13

10C14

2

1

Toán

CNghệ

Văn

Sinh

Toán

Tin

2

Toán

Toán

NNgữ

Địa

Tin

Toán

NNgữ

3

Sử

Văn

NNgữ

Tin

Địa

NNgữ

4

Văn

CNghệ

Văn

Toán

Văn

NNgữ

CNghệ

5

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

3

1

Hóa

Sử

GDCD

Sinh

Sử

Tin

Sử

2

Hóa

Toán

Tin

Toán

Hóa

Sử

Văn

3

NNgữ

Hóa

Sử

GDCD

Hóa

Văn

Toán

4

Tin

NNgữ

Sử

NNgữ

Hóa

NNgữ

5

Tin

NNgữ

Hóa

Hóa

NNgữ

Hóa

4

1

Văn

Sinh

Hóa

Hóa

Văn

Sử

Văn

2

Văn

Hóa

Toán

Toán

Toán

Tin

Sinh

3

GDCD

CNghệ

Toán

Toán

NNgữ

NNgữ

4

Toán

Toán

NNgữ

CNghệ

CNghệ

NNgữ

Tin

5

Toán

Tin

NNgữ

Sử

Văn

Sử

5

1

Hóa

GDCD

Sử

Văn

NNgữ

Sinh

Văn

2

NNgữ

Hóa

Văn

Văn

Toán

GDCD

Văn

3

NNgữ

Văn

Văn

NNgữ

Toán

CNghệ

Địa

4

Sử

Văn

Hóa

Hóa

CNghệ

Văn

Toán

5

Địa

Tin

Địa

Tin

Văn

Toán

6

1

Toán

NNgữ

Toán

Văn

Toán

Hóa

CNghệ

2

CNghệ

Văn

NNgữ

GDCD

Toán

Hóa

3

Địa

CNghệ

NNgữ

Hóa

Địa

GDCD

4

Sinh

Văn

NNgữ

CNghệ

Toán

5

NNgữ

Tin

NNgữ

Sử

NNgữ

7

1

CNghệ

Sử

Sinh

CNghệ

Văn

Toán

Hóa

2

Văn

NNgữ

Toán

Tin

Văn

Hóa

3

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 11 VÀ 12 HỌC CHÉO BUỔI CÓ THỜI KHÓA BIỂU SAU

 


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn:Trường THPT Phan Ngọc Hiển Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 34
Hôm qua : 1.662
Tháng 08 : 12.189
Năm 2020 : 694.788