Danh sách gồm 6 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Bùi Văn Hiếu Tổ trưởng bvhieu.c3phanngochien@camau.edu.vn 0917155399
2 Nguyễn Thanh Tạo Phó tổ trưởng nttao.c3phanngochien@camau.edu.vn 0986222303
3 Lý Minh Cần Tổ viên lmcan.c3phanngochien@camau.edu.vn 0918013616
4 Nguyễn Vũ Huynh Tổ viên nvhuynh.c3phanngochien@camau.edu.vn 0974288884
5 Đặng Phát Đạt Tổ viên dpdat.c3phanngochien@camau.edu.vn 01292600644
6 Lâm Văn Sang Tổ viên lvsang.c3phanngochien@camau.edu.vn 0947445595
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.611
Hôm qua : 2.248
Tháng 04 : 33.406
Năm 2021 : 192.570