A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều chỉnh phân công chuyên môn học kỳ I, năm học 2020 - 2021 (áp dụng từ ngày 16/11/2020)

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020 - 2021
Thực hiện từ ngày 16/11/2020

 (điều chỉnh môn Tiếng Anh)

TT

HỌ VÀ TÊN GV

DẠY
MÔN

GIẢNG DẠY CÁC LỚP

 
 

1

Phan Văn Việt

Toán

HN khối 12

 

2

Trần Thị Đông

Toán

12C2,C3, 10C8; NGLL 12C3

 

3

Trần Quang Phong

Toán

12A3,A5, 11A2

 

4

Trần Trọng Trung

Toán

12A4,A7,C4, 11C2

 

5

Trần Thanh Nghĩa

Toán

12A1,A2,C5; NGLL 12A2

 

6

Trần Thanh Huyền

Toán

11A7,C1,C4; NGLL 11C4

 

7

Nguyễn Kiều Phương

Toán

11A4,C5, 10C2; NGLL 11C5

 

8

Nguyễn Thị Hương

Toán

11A3,A6, 10C1; NGLL 10C1

 

9

Võ Văn Thăm

Toán

12A6,C1, 10C6,11

 

10

Trần Văn Quân

Toán

10C5,9,10,13; NGLL 10C13

 

11

Phạm Thanh Huy

Toán

11A1,A5,C3, 10C12

 

12

Nguyễn Kim Lợi

Toán

10C3,4,7; NGLL 10C3

 

13

Nguyễn Quốc Vĩnh

11A3

 

14

Lê Quang Dũng

Lý,CN

12A2,A7; CN 12A1,A2,A7,C1,C3; NGLL 12A7

 

15

Võ Minh Vẹn

12A3,C3, 11A1,A4,C1; NGLL 12A3

 

16

Nguyễn Thị Tố Nga

12A5,C2,C4,C5, 11A5; NGLL 12A5

 

17

Dương Ngọc Lam

11A7,C5, 10C9,10,11; NGLL 11A7

 

18

Nguyễn Thanh Tuỷ

Lý,CN

12A6, 10C8; CN 12A3,A4,A5,A6,C2,C4,C5; NGLL 12A6

 

19

Đoàn Kim Khoa

CN

CN 11A1,A2,A3,A4,A5,C1,C2,C3,C4,C5; NGLL 11C2

 

20

Dương Hoàng Gấm

11C2,C4, 10C4,5,7; NGLL 10C4

 

21

Huỳnh Văn Triều

12A1,A4,C1, 10C2,13

 

22

Hoàng Nhật Thụy

Lý,CN

11A6, 10C1,12; CN 11A6,A7; NGLL 11A6

 

23

Nguyễn Văn Trận

11A2,C3, 10C3,6; NGLL 11A2

 

24

Trần Văn Mười

Hóa

12A1,A3,A4,C2,C4, 10C2,5

 

25

Trần Hoàng Khang

Hóa

11A4,C3, 10C1,3,6,7,8,9

 

26

Trần Thị Hoa

Hóa

12A5,A7,C3,C5, 11A3,A5,C2

 

27

Trần Thị Cẩm Bé

Hóa

11A1,A6,A7,C1, 10C4,10,11

 

28

Trương Thanh Nhân

Hóa

12A2,A6,C1, 11A2,C4,C5, 10C12,13

 

29

Nguyễn Văn Quý

Sinh

12A3,A6,C1,C2,C3,C4,C5, 10C4,6,7,8,13

 

30

Trần Thái Phương

Sinh

11A7,C1,C2,C3,C4,C5

 

31

Lê Thị Cẩm Vân

Sinh

11A2,A3,A4, 10C1,2,3,5,9,10; NGLL 10C5

 

32

Huỳnh Vĩnh Hưng

Sinh;CN

12A4,A7, 11A5; CN 10C3,4,5,6; NGLL 10C6

 

33

Trần út Nhỏ

Sinh

12A1,A2,A5, 11A1,A6

 

34

Trần Văn Phúc

Sinh;CN

10C11,12; CN 10C1,2,7,8,9,10,11,12,13

 

35

Nguyễn Hồng Xuyến

Văn

12A1,A5,C3, 10C1

 

36

Nguyễn Thị Mỹ Lan

Văn

12A3,C4, 10C3,12; NGLL 12C4

 

37

Thang Bích Chăm

Văn

12A4,C2, 10C2,6; NGLL 12A4

 

38

Lê Thanh Toàn

Văn

11A1,A3,C4, 10C10

 

39

Trần Thị Thu Thuỷ

Văn

11A2,C1, 10C11,13; NGLL 11C1

 

40

Nguyễn Thị Dung

Văn

10C4,5,8; NGLL 10C8

 

41

Trương Thị Bích Kiều

Văn

11A5,A6,A7,C5

 

42

Huỳnh Văn Gìn

Văn

12A2,A6,C1; NGLL 12C1

 

43

Nguyễn Thị Mỹ Xuyên

Văn

12A7,C5, 11A4,C3; NGLL 11C3

 

44

Huỳnh Mỹ Nhân

Văn

11C2, 10C7,9; NGLL 10C9

 

45

Nguyễn Mỹ Cảnh

Sử

10C11,12,13

 

46

Lê Thanh Tuấn

Sử

12A1,A2,A3,C1,C2, 11A1,A2,A3,A4

 

47

Phạm Phú Thống

Sử

12A4,A5,C3,C5, 10C6,7,8; NGLL 10C7

 

48

Nguyễn Thị Cẩm Lình

Sử

11A5,A6,A7,C1,C2,C3,C4,C5, 10C9,10

 

49

Trần Quốc Thới

Sử

12A6,A7,C4, 10C1,2,3,4,5; NGLL 10C2

 

50

Đỗ Văn Để

Địa

12C2,C4

 

51

Nguyễn Phương Thảo

Địa

12A1,A2,C1

 

52

Nguyễn Ngọc Hân

Địa

11A1,A3,A4,A5,A6,A7,C3,C4,C5, 10C8,9,10,11

 

53

Nguyễn Văn Tư

Địa

12A3,A4,A5,A6,A7,C3,C5, 10C5,13

 

54

Lê Hữu Tình

Địa

11A2,C1,C2, 10C1,2,3,4,6,7,12; NGLL 10C12

 

55

Nguyễn Trọng Hữu

GDCD

12A5,A6,C2,C3, 11C4,C5; NGLL 12C2

 

56

Lê Thị Hồng Ngân

GDCD

11A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,C1,C2,C3,
10C1,2,3; NGLL 11A3

 

57

Nguyễn Thị Hoa

GDCD

12A1,A2,A3,A4,A7,C1,C4,C5, 10C4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

 

58

Phan Thị Diệu

AV

12A5,A6,C1, 11C3

 

59

Huỳnh Thị Kiều Anh

AV

12A3,A7,C5, 10C10; NGLL 12C5

 

60

Trần Thanh Thảo

AV

11A3,A6, 10C8,9

 

61

Trần Thị Mỹ Nghiêm

AV

11A2,C1 10C1,4

 

62

Võ Thị Đỗ Quyên

AV

11A7,C5, 10C2

 

63

Dương Mỹ Linh

AV

11A4,C2, 10C12; NGLL 11A4

 

64

Phan Thị Thanh Tuyền

AV

12A1,C2, 11A5; NGLL 11A5

 

65

Tạ Cẩm Thi

AV

12A4,C3, 11A1,C4

 

66

Tô Chí Mến

AV

12A2,C4, 10C3,6

 

67

Nguyễn Thị Cẩm Ngân

AV

10C5,7,11,13

 

68

Huỳnh Thị Chúc Ly

Tin

11A3,C4, 10C4,5,6,8,9; NPT 11A3,C4

 

69

Phạm Việt Linh

Tin

11A1,C5, 10C1,2,3; NPT 11A1,A2,C5

 

70

Trần Văn Hận

Tin

NPT 11A5,A7,C1

 

71

Tào Ngọc Dung

Tin

12A1,A3,C1,C3, 10C10,11;
NPT 11A4,C3; NGLL 12A1

 

72

Trang Thanh Đạm

Tin

12A2,A4,A5,A6,A7,C2,C4,C5,
11A2,A4,A5,A7,C1,C3

 

73

Nguyễn Ngọc Thuý

Tin

11A6,C2 10C7,12,13; NPT 11A6,C2

 

74

Nguyễn Thanh Tạo

TD

11A3,C1,C3,C4,C5, 10C11; NGLL 10C11

 

75

Nguyễn Vũ Huynh

TD

12A4,A5,A6,A7,C1,C2,C4,C5

 

76

Hồ Hoàng Khang

TD

11A4,A6,A7,C2, 10C9,12,13

 

77

Lâm Văn Sang

TD

12A1,A2,A3,C3, 10C7,8,10; NGLL 10C10

 

78

Đặng Phát Đạt

TD

11A1,A2,A5, 10C2,3,4,5,6; NGLL 11A1

 

79

Bùi Văn Hiếu

TD;QP

10C1; QP khối 11, 10C11,12,13

 

80

Lý Minh Cần

QP

Khối 12, 10C1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

81

Phan Thành Đạt

Toán

HN khối 10, khối 11

 

TỔNG

 

81

 

 


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn:Trường THPT Phan Ngọc Hiển Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.633
Hôm qua : 2.248
Tháng 04 : 33.428
Năm 2021 : 192.592