A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet

SỞ GD&ĐT CÀ MAU                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 30 /KH-THPT.PNH

 

Năm Căn, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET

 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GD&ĐT V/v hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở GDPT, cơ sở GDTX trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ vào Công văn số 548/SGDĐT-GDPT ngày 27/3/2020 của Sở GDĐT Cà Mau V/v đẩy mạnh dạy và học trực tuyến cho học sinh trong thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường THPT Phan Ngọc Hiển,

Hiệu trưởng nhà trường xây dựng Kế hoạch Dạy học trực tuyến qua Internet như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19. Đặc biệt đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2. Yêu cầu

- Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu. Phải tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn.

- Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo. Máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet. Tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Trường hợp đặc biệt, HS không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì nhà trường hỗ trợ việc học tập tại các phòng học của nhà trường có máy tính hoặc được kết nối wifi miễn phí.

- Đối với Cha mẹ HS: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến. Giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình. Phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của GV.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC

2.1. Đối tượng

Toàn thể HS trường THPT Phan Ngọc Hiển năm học 2019 – 2020.

2.2. Nội dung

Áp dụng trong việc ôn tập, dạy bài mới và đánh giá học sinh.

3. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY

- Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 12/4/2020: GV hướng dẫn cho HS ôn tập lại kiến thức cũ cần thiết. Đồng thời trong thời gian này, GV chuẩn bị học liệu phù hợp để áp dụng trong thời gian tiếp theo.

- Từ ngày 13/4/2020: GV thực hiện dạy bài mới theo thời khóa biểu của nhà trường.

4. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.

- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng HS.

- Được tổ chuyên môn góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Kiểm tra thường xuyên

- Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, GVBM trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học của website https://olm.vn/ sao cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS (theo TT58).

5.2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ

Khi HS đi học trở lại, nhà trường tổ chức cho HS ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Đối với lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến, phối hợp với trường ĐHSP Hà Nội tạo tài khoản miễn phí cho nhà trường thông qua website https://olm.vn/

- Xây dựng kế hoạch dạy học, lên thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

- Thông tin đến CMHS và HS phương án Dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian HS nghỉ học ở trường vì Covid-19.

6.2. Đối với tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian dạy trực tuyến.

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS (lưu ý phần giảm tải).

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

6.3. Đối với giáo viên giảng dạy

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT. Thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.

- Xây dựng nội dung bài dạy và học liệu phù hợp. Dạy học trực tuyến qua Internet hiệu quả.

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

6.4. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

- Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh đầy đủ HS học tập trong các tiết học.

- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học.

- Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập cũng như quản lí HS.

6.5. Đối với tổ kỹ thuật hỗ trợ dạy học trực tuyến

- Có trách nhiệm nghiên cứu việc dạy học trực tuyến trên website https://olm.vn/ và tập huấn cho toàn thể GV trong nhà trường.

- Tạo tài khoản cho GV nhà trường và toàn thể HS; hỗ trợ cho GV trong quá trình thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Dạy học trực tuyến qua Internet nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới, trong quá trình thực hiên có khó khăn, vướng mắc trao đổi cùng với lãnh đạo nhà trường giải quyết. Quá trình thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDPT, Sở GDĐT;

- Ban đại diện CMHS và CMHS;

- Các tổ CM và GV;

- Cổng TTĐT nhà trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

 

Phan Văn Việt

 


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn: Trường THPT Phan Ngọc Hiển
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.033
Hôm qua : 2.360
Tháng 05 : 108.185
Năm 2020 : 485.506