A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách học sinh tiên tiến, năm học 2019 -2020

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN, NĂM HỌC 2019 - 2020

TT

Lớp

Họ và tên

Giới tính

Ghi chú

1

10C1

Trần Quỳnh Châu

Nữ

 

2

10C1

Nguyễn Thị Trúc Đào

Nữ

 

3

10C1

Trần Chí Kha

Nam

 

4

10C1

Phạm Hữu Nhân

Nam

 

5

10C1

Thái Thị Khã Như

Nữ

 

6

10C1

Phan Long Phi

Nam

 

7

10C1

Lý Mỹ Phụng

Nữ

 

8

10C1

Phan Văn Sang

Nam

 

9

10C1

Ngô Minh Thống

Nam

 

10

10C1

Đào Thanh Toàn

Nam

 

11

10C1

Lý Ngọc Trâm

Nữ

 

12

10C1

Dương Yến Trân

Nữ

 

13

10C1

Nguyễn Thị Tuyết Vân

Nữ

 

14

10C1

Lê Nguyễn Hiền Vy

Nữ

 

15

10C2

Đinh Hồng Cẩm

Nữ

 

16

10C2

Phan Khánh Hà

Nữ

 

17

10C2

Trần Hồng Hân

Nữ

 

18

10C2

Lê Hoàng Long

Nam

 

19

10C2

Nguyễn Cao Chấn Minh

Nam

 

20

10C2

Nguyễn Thanh Ngân

Nữ

 

21

10C2

Hoàng Vạn Phúc

Nam

 

22

10C2

Lâm Trần Như Quỳnh

Nữ

 

23

10C2

Trương Như Quỳnh

Nữ

 

24

10C2

Hà Huệ Thi

Nữ

 

25

10C2

Lê Thịnh

Nam

 

26

10C2

Trần Thị Thu Thủy

Nữ

 

27

10C2

Nguyễn Bích Hà Trang

Nữ

 

28

10C2

Lê Huy Trọng

Nam

 

29

10C2

Vũ Thanh Trúc

Nữ

 

30

10C2

Nguyễn Thảo Vân

Nữ

 

31

10C2

Phạm Yến Vi

Nữ

 

32

10C2

Nguyễn Quang Vinh

Nam

 

33

10C2

Nguyễn Thảo Vy

Nữ

 

34

10C3

Trần Thị Có

Nữ

 

35

10C3

Trương Phúc Hậu

Nam

 

36

10C3

Phan Kim Hồng

Nữ

 

37

10C3

Phan Thị Bé Lài

Nữ

 

38

10C3

Võ Hà Mi

Nữ

 

39

10C3

Trần Triệu My

Nữ

 

40

10C3

Nguyễn Thanh Ngân

Nữ

 

41

10C3

Hồ Minh Nghị

Nam

 

42

10C3

Lê Bảo Ngọc

Nữ

 

43

10C3

Lê Nguyễn

Nam

 

44

10C3

Tiết Huỳnh Phương Nhã

Nữ

 

45

10C3

Huỳnh Trí Lê Nhân

Nam

 

46

10C3

Ngô Thị Hồng Nhung

Nữ

 

47

10C3

Tạ Vô Song

Nam

 

48

10C3

Dương Minh Thắng

Nam

 

49

10C3

Đỗ Hiền Thương

Nam

 

50

10C3

Nguyễn Đông Triều

Nam

 

51

10C3

Dương Triệu Vỹ

Nữ

 

52

10C3

Võ Thị Như Ý

Nữ

 

53

10C4

Nguyễn Thái Bình

Nam

 

54

10C4

Nguyễn Văn Lộc

Nam

 

55

10C4

Tạ Thị Mẩn Nghi

Nữ

 

56

10C4

Trần Lê Thế Nhật

Nam

 

57

10C4

Nguyễn Minh Quý

Nam

 

58

10C4

Huỳnh Kim Quyên

Nữ

 

59

10C4

Nguyễn Hoa Sen

Nữ

 

60

10C4

Trần Quang Thịnh

Nam

 

61

10C4

Quang Thế Thịnh

Nam

 

62

10C4

Trần Huyền Trân

Nữ

 

63

10C4

Lê Nguyễn Kiều Trúc

Nữ

 

64

10C4

Đinh Nhật Trung

Nam

 

65

10C4

Trần Hồng Tỷ

Nữ

 

66

10C5

Nguyễn Hồ Ái Băng

Nữ

 

67

10C5

Hồ Ngọc Hân

Nữ

 

68

10C5

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nữ

 

69

10C5

Phạm Thị Phương Nga

Nữ

 

70

10C5

Ngô Bích Ngọc

Nữ

 

71

10C5

Ngô Nguyễn Như

Nữ

 

72

10C5

Nguyễn An Phú

Nam

 

73

10C5

Trần Thị Ngọc Quý

Nữ

 

74

10C5

Lê Công Khánh Trường

Nam

 

75

10C5

Trần Thế Vĩ

Nam

 

76

10C6

Tạ Trung Ân

Nam

 

77

10C6

Lâm Chí Bảo

Nam

 

78

10C6

Trần Trúc Hoài

Nữ

 

79

10C6

Lê Chí Hữu

Nam

 

80

10C6

Trần Thị Trúc Lam

Nữ

 

81

10C6

Hồ Ngọc Mẫn

Nữ

 

82

10C6

Phạm Tuyết Nghi

Nữ

 

83

10C6

Phạm Thị Thảo Nguyên

Nữ

 

84

10C6

Chu Thị Cẩm Nhi

Nữ

 

85

10C6

Lê Quỳnh Như

Nữ

 

86

10C6

Trần Thảo Như

Nữ

 

87

10C6

Lê Nin

Nam

 

88

10C6

Nguyễn Đăng Phú

Nam

 

89

10C6

Phạm Thị Minh Phương

Nữ

 

90

10C6

Nguyễn Như Quỳnh

Nữ

 

91

10C6

Trần Hưng Thịnh

Nam

 

92

10C6

Lê Văn Tường

Nam

 

93

10C6

Nguyễn Hà Vi

Nữ

 

94

10C6

Nguyễn Văn Tèo

Nam

 

95

10C7

Nguyễn Đăng Anh

Nam

 

96

10C7

Hồng Ngọc Bích

Nữ

 

97

10C7

Ngô Thúy Duy

Nữ

 

98

10C7

Lê Duy Đạt

Nam

 

99

10C7

Phạm Gia Hân

Nữ

 

100

10C7

Hà Gia Huyên

Nữ

 

101

10C7

Nguyễn Mạnh Huỳnh

Nam

 

102

10C7

Nguyễn Song Hỷ

Nam

 

103

10C7

Nguyễn Dương Kính

Nữ

 

104

10C7

Lê Thiện Long

Nam

 

105

10C7

Lâm Hoàng Thêm Lộc

Nam

 

106

10C7

Võ Duy Nam

Nam

 

107

10C7

Nguyễn Thị Quý Như

Nữ

 

108

10C7

Hà Thiện Quý

Nam

 

109

10C7

Ngô Hồng Thẳm

Nữ

 

110

10C7

Nguyễn Hữu Thịnh

Nam

 

111

10C7

Cao Thùy Trang

Nữ

 

112

10C7

Trần Thị Ngọc Vy

Nữ

 

113

10C8

Nguyễn Hoàng Anh

Nam

 

114

10C8

Võ Thị Huế Anh

Nữ

 

115

10C8

Trần Hoàng Thiên Anh

Nam

 

116

10C8

Phan Thị Ngọc Hân

Nữ

 

117

10C8

Nguyễn Như Huỳnh

Nữ

 

118

10C8

Cổ Thanh Lộc

Nam

 

119

10C8

Huỳnh Hoàng Mẫn

Nam

 

120

10C8

Nguyễn Thanh Nhã

Nữ

 

121

10C8

Phan Minh Nhựt

Nam

 

122

10C8

Hà Hưng Phát

Nam

 

123

10C8

Nguyễn Trần Đại Phú

Nam

 

124

10C8

Nguyễn Thị Hồng Sen

Nữ

 

125

10C8

Nguyễn Thị Minh Thư

Nữ

 

126

10C8

Võ Văn Trương

Nam

 

127

10C8

Trần Văn Vẹn

Nam

 

128

10C8

Nguyễn Bảo Yến

Nữ

 

129

10C9

Phạm Văn Anh

Nam

 

130

10C9

Quách Ngọc Định

Nam

 

131

10C9

Huỳnh Gia Huy

Nam

 

132

10C9

Lê Hoàng Khương

Nam

 

133

10C9

Lữ Vũ Luân

Nam

 

134

10C9

Phạm Xuân Mai

Nữ

 

135

10C9

Trần Huỳnh Trọng Nam

Nam

 

136

10C9

Trần Tuyết Như

Nữ

 

137

10C9

Đỗ Huỳnh Ni

Nữ

 

138

10C9

Nguyễn Thành Phát

Nam

 

139

10C9

Ngô Ngọc Quí

Nam

 

140

10C9

Huỳnh Chí Thiện

Nam

 

141

10C9

Trịnh Hoàng Thi Thơ

Nữ

 

142

10C9

Huỳnh Anh Thư

Nữ

 

143

10C9

Lê Cao Trí Thức

Nam

 

144

10C9

Huỳnh Thanh Tùng

Nam

 

145

10C10

Huỳnh Gia Bảo

Nam

 

146

10C10

Nguyễn Thị Khánh Băng

Nữ

 

147

10C10

Nguyễn Văn Dũng

Nam

 

148

10C10

Nguyễn Thế Duy

Nam

 

149

10C10

Lâm Tâm Đoan

Nữ

 

150

10C10

Nguyễn Thanh Kiều

Nữ

 

151

10C10

Phan Thị Thanh Ngân

Nữ

 

152

10C10

Thái Trọng Nghĩa

Nam

 

153

10C10

Lê Thị Mỹ Nhiên

Nữ

 

154

10C10

Vương Hỷ Phong

Nam

 

155

10C10

Trần Văn Thiện

Nam

 

156

10C10

Nguyễn Phúc Thịnh

Nam

 

157

10C10

Nguyễn Huỳnh Trân

Nữ

 

158

10C10

Phan Thành Trung

Nam

 

159

10C10

Nguyễn Thanh Vân

Nữ

 

160

10C10

Nguyễn Trần Hoàng Vinh

Nam

 

161

10C10

Dương Triệu Vy

Nữ

 

162

10C11

Trần Gia Hân

Nữ

 

163

10C11

Nguyễn Nhật Huỳnh

Nam

 

164

10C11

Ngô Nhật Khang

Nam

 

165

10C11

Lê Thúy Khuông

Nữ

 

166

10C11

Nguyễn Hà Trung Kiên

Nam

 

167

10C11

Huỳnh Khánh Minh

Nam

 

168

10C11

Bùi Ngọc Ngà

Nữ

 

169

10C11

Phạm Nguyễn Uyển Nhi

Nữ

 

170

10C11

Nguyễn Quỳnh Như

Nữ

 

171

10C11

Vũ Gia Phong

Nam

 

172

10C11

Võ Văn Thắng

Nam

 

173

10C11

Nguyễn Bé Thy

Nữ

 

174

10C11

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nữ

 

175

10C11

Nguyễn Thành Tỷ

Nam

 

176

10C12

Nguyễn Lan Anh

Nữ

 

177

10C12

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nữ

 

178

10C12

Nguyễn Vũ Bảo

Nam

 

179

10C12

Huỳnh Bửu Hoàng

Nam

 

180

10C12

Lê Thiện Ngôn

Nam

 

181

10C12

Huỳnh Hồng Như

Nữ

 

182

10C12

Trương Ngọc Như

Nữ

 

183

10C12

Huỳnh Minh Pháp

Nam

 

184

10C12

Nguyễn Phạm Hoàng Thái

Nam

 

185

10C12

Trần Thị Quỳnh Thi

Nữ

 

186

10C12

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Nữ

 

187

10C12

Trương Quốc Toản

Nam

 

188

10C12

Hồng Quang Trường

Nam

 

189

10C12

Đoàn Thị Cẩm Tú

Nữ

 

190

10C12

Lê Nguyễn Như Yên

Nữ

 

191

10C13

Bùi Công Danh

Nam

 

192

10C13

Phan Kim Hân

Nữ

 

193

10C13

Đỗ Đức Khánh

Nam

 

194

10C13

Nguyễn Hữu Trọng Khánh

Nam

 

195

10C13

Lê Minh Khôi

Nam

 

196

10C13

Nguyễn Thị Hà My

Nữ

 

197

10C13

Phạm Lâm Vi Ngọc

Nữ

 

198

10C13

Nguyễn Linh Nhi

Nữ

 

199

10C13

Phạm Thị Huỳnh Như

Nữ

 

200

10C13

Diệp Phú

Nam

 

201

10C13

Ngô Mạnh Quân

Nam

 

202

10C13

Trương Chí Tài

Nam

 

203

10C13

Lê Duy Tân

Nam

 

204

10C13

Huỳnh Thị Ngọc Thảo

Nữ

 

205

10C13

Thái Mỹ Thoa

Nữ

 

206

10C13

Mai Mỹ Tiên

Nữ

 

207

10C13

Nguyễn Minh Trí

Nam

 

208

10C13

Nguyễn Thái Vinh

Nam

 

209

10C13

Nguyễn Thảo Vy

Nữ

 

210

10C14

Trần Thị Vi Ái

Nữ

 

211

10C14

Trịnh Phan Trọng Dân

Nam

 

212

10C14

Phạm Ngọc Diễm

Nữ

 

213

10C14

Đoái Tường Duy

Nam

 

214

10C14

Huỳnh Kim Tâm Đoan

Nữ

 

215

10C14

Trần Minh Giàu

Nam

 

216

10C14

Nghị Phúc Khang

Nam

 

217

10C14

Nguyễn Chí Khanh

Nam

 

218

10C14

Võ Huỳnh Lâm

Nam

 

219

10C14

Võ Thị Huỳnh Mai

Nữ

 

220

10C14

Trần Ngọc Minh

Nam

 

221

10C14

Nguyễn Thùy Ngân

Nữ

 

222

10C14

Nguyễn Thị Yến Nhi

Nữ

 

223

10C14

Trần Minh Nhựt

Nam

 

224

10C14

Phạm Trần Khánh Quỳnh

Nam

 

225

10C14

Phạm Mộng Thường

Nữ

 

226

10C14

Phạm An Tính

Nam

 

227

10C14

Phan Ngọc Triệu

Nữ

 

228

10C14

Châu Thu Trúc

Nữ

 

229

10C14

Trần Tường Vy

Nữ

 

230

11A1

Tạ Linh Đan

Nữ

 

231

11A1

Huỳnh Minh Đức

Nam

 

232

11A1

Nguyễn Văn Hải

Nam

 

233

11A1

Lương Gia Hân

Nữ

 

234

11A1

Đỗ Hồng Huynh

Nam

 

235

11A1

Đặng Quốc Khang

Nam

 

236

11A1

Dương Nhả Linh

Nữ

 

237

11A1

Đoàn Kiều Mẫn

Nữ

 

238

11A1

Nguyễn Hoàng Minh

Nam

 

239

11A1

Lê Trúc Mơ

Nữ

 

240

11A1

Võ Trần Kim Như

Nữ

 

241

11A1

Lâm Tường Qui

Nam

 

242

11A1

Cao Việt Thành

Nam

 

243

11A1

Tiêu Ngọc Thêm

Nữ

 

244

11A1

Dương Phú Thịnh

Nam

 

245

11A1

Đào Lê Ngọc Trâm

Nữ

 

246

11A2

Nguyễn Bửu Duy

Nam

 

247

11A2

Mã Kim Đang

Nữ

 

248

11A2

Nguyễn Đạt

Nam

 

249

11A2

Lưu Ngọc Đăng

Nam

 

250

11A2

Lê Minh Đức

Nam

 

251

11A2

Phan Nguyễn Khánh Hà

Nam

 

252

11A2

Nguyễn Ngọc Hân

Nữ

 

253

11A2

Tạ Như Huỳnh

Nữ

 

254

11A2

Phan Nguyễn Hoàn Kiếm

Nam

 

255

11A2

Bùi Ngọc Linh

Nữ

 

256

11A2

Nguyễn Hải Minh

Nam

 

257

11A2

Dương Thúy Ngọc

Nữ

 

258

11A2

Nguyễn Song Nguyễn

Nam

 

259

11A2

Nguyễn Thanh Nhã

Nam

 

260

11A2

Dương Trọng Nhân

Nam

 

261

11A2

Trần Đình Phi

Nam

 

262

11A2

Trần Thị Ngọc Phương

Nữ

 

263

11A2

Tô Đình Quý

Nam

 

264

11A2

Bùi Nguyễn Như Quỳnh

Nữ

 

265

11A2

Phùng Thị Liễu Thanh

Nữ

 

266

11A2

Trần Nguyễn Khánh Trang

Nữ

 

267

11A2

Nguyễn Thanh Trúc

Nữ

 

268

11A3

Nguyễn Khả Ái

Nữ

 

269

11A3

Ngô Duy Anh

Nam

 

270

11A3

Phùng Thị Kim Anh

Nữ

 

271

11A3

Huỳnh Kim Bình

Nữ

 

272

11A3

Hồ Bảo Chấn

Nam

 

273

11A3

Mai Khánh Duy

Nam

 

274

11A3

Phạm Đình Thành Đạt

Nam

 

275

11A3

Đỗ Thị Thu Đông

Nữ

 

276

11A3

Nguyễn Minh Đức

Nam

 

277

11A3

Trần Thị Ngọc Hà

Nữ

 

278

11A3

Phạm Như Huỳnh

Nữ

 

279

11A3

Đặng Duy Khăm

Nam

 

280

11A3

Thang Minh Khoa

Nam

 

281

11A3

Võ Tấn Kiệt

Nam

 

282

11A3

Nguyễn Thị Thanh Lan

Nữ

 

283

11A3

Tiêu Chí Linh

Nam

 

284

11A3

Trương Nhựt Nguyên

Nam

 

285

11A3

Quách Tâm Như

Nữ

 

286

11A3

Phạm Thành Phát

Nam

 

287

11A3

Trần Trí Thiện

Nam

 

288

11A3

Nguyễn Ngô Thanh Tuyền

Nữ

 

289

11A4

Nguyễn Tuấn Đạt

Nam

 

290

11A4

Phan Trung Đông

Nam

 

291

11A4

Nguyễn Nhật Hào

Nam

 

292

11A4

Lê Gia Huy

Nam

 

293

11A4

Trần Như Huyền

Nữ

 

294

11A4

Nguyễn Hửu Khoa

Nam

 

295

11A4

Trần Thị Nhã Linh

Nữ

 

296

11A4

Đặng Hoàng Thái Nguyên

Nam

 

297

11A4

Nguyễn Văn Ninh

Nam

 

298

11A4

Dương Thanh Phú

Nam

 

299

11A4

Nguyễn Thanh Thanh

Nữ

 

300

11A4

Võ Phú Thịnh

Nam

 

301

11A4

Bùi Anh Thư

Nữ

 

302

11A4

Nguyễn Hiền Thương

Nữ

 

303

11A4

Nguyễn Minh Tiến

Nam

 

304

11A4

Lê Hoàng Trang

Nam

 

305

11A4

Đặng Ngọc Trâm

Nữ

 

306

11A4

Nguyễn Như Ý

Nữ

 

307

11A4

Lê Phi Yến

Nữ

 

308

11A5

Phạm Thị Thúy An

Nữ

 

309

11A5

Trịnh Gia Bảo

Nam

 

310

11A5

Trương Như Bình

Nữ

 

311

11A5

Hà Kim Cương

Nữ

 

312

11A5

Đỗ Khánh Duy

Nam

 

313

11A5

Nguyễn Trung Hiếu

Nam

 

314

11A5

Tô Cẩm Hon

Nữ

 

315

11A5

Phạm Duy Khương

Nam

 

316

11A5

Vưu Nhựt Linh

Nam

 

317

11A5

Lương Trần Xuân Lộc

Nam

 

318

11A5

Lý Thu Ngân

Nữ

 

319

11A5

Trương Hồng Nhung

Nữ

 

320

11A5

Lê Hoàng Phát

Nam

 

321

11A5

Nguyễn Minh Phú

Nam

 

322

11A5

Nguyễn Nhật Phương

Nữ

 

323

11A5

Dương Phan Thục Uyên

Nữ

 

324

11A5

Lê Nguyễn Hải Yến

Nữ

 

325

11A6

Lý Quốc Bảo

Nam

 

326

11A6

Lâm Lê Bằng

Nam

 

327

11A6

Võ Khánh Duy

Nam

 

328

11A6

Nguyễn Tấn Đức

Nam

 

329

11A6

Châu Mỹ Hiền

Nữ

 

330

11A6

Trần Văn Khải

Nam

 

331

11A6

Nguyễn Thanh Duy Minh

Nam

 

332

11A6

Nguyễn Thị Hồng Muội

Nữ

 

333

11A6

Lê Thị Kim Ngân

Nữ

 

334

11A6

Vũ Thu Nguyệt

Nữ

 

335

11A6

Lê Hồng Nhựt

Nam

 

336

11A6

Phạm Tiến Phát

Nam

 

337

11A6

Phạm Bùi Anh Quốc

Nam

 

338

11A6

Ngô Thảo Quyên

Nữ

 

339

11A6

Nguyễn Hưng Thịnh

Nam

 

340

11A6

Nguyễn Ngọc Thưng

Nam

 

341

11A6

Trần Tú Vân

Nữ

 

342

11A6

Nguyễn Đức Việt

Nam

 

343

11A7

Huỳnh Chí Lập

Nam

 

344

11A7

Lâm Thị Xuân Mai

Nữ

 

345

11A7

Nguyễn Văn Mạnh

Nam

 

346

11A7

Bùi Như Ngọc

Nữ

 

347

11A7

Tô Chí Nguyên

Nam

 

348

11A7

Diệp Nguyễn Trung Nguyên

Nam

 

349

11A7

Diệp Nguyệt Nhi

Nữ

 

350

11A7

Đặng Cẩm Nhung

Nữ

 

351

11A7

Nguyễn Trí Tài

Nam

 

352

11A7

Nguyễn Quốc Tâm

Nam

 

353

11A7

Trần Thuận Thành

Nam

 

354

11A7

Lê Nhật Thắng

Nam

 

355

11A7

Trương Chí Thiện

Nam

 

356

11A7

Võ Tiến Thịnh

Nam

 

357

11A7

Trần Như Thủy

Nữ

 

358

11A7

Phạm Thị Huyền Trân

Nữ

 

359

11A7

Trương Quốc Trọng

Nam

 

360

11A7

Ngô Hoàng Tỷ

Nam

 

361

11A7

Trần Triệu Vi

Nữ

 

362

11A7

Nguyễn Cẩm Xuyến

Nữ

 

363

11A7

Lương Thị Ý

Nữ

 

364

11C1

Trương Tiểu Băng

Nam

 

365

11C1

Ngô Minh Dol

Nam

 

366

11C1

Trần Thùy Dương

Nữ

 

367

11C1

Đoàn Khánh Đăng

Nam

 

368

11C1

Lê Trường Giang

Nam

 

369

11C1

Bùi Hồng Hà

Nữ

 

370

11C1

Huỳnh Dương Huy

Nam

 

371

11C1

Hồ Chúc Huỳnh

Nữ

 

372

11C1

Võ Thành Nam

Nam

 

373

11C1

Bùi Thị Kim Ngân

Nữ

 

374

11C1

Nguyễn Trọng Nhân

Nam

 

375

11C1

Phạm Huỳnh Như

Nữ

 

376

11C1

Phạm Lê Quỳnh

Nữ

 

377

11C1

Hồ Huỳnh Sương

Nữ

 

378

11C1

Huỳnh Minh Thành

Nam

 

379

11C1

Nguyễn Thảo Vy

Nữ

 

380

11C2

Tạ Khánh An

Nữ

 

381

11C2

Huỳnh Tấn Đoan

Nam

 

382

11C2

Phan Phú Hào

Nam

 

383

11C2

Nguyễn Ngọc Hân

Nữ

 

384

11C2

Nguyễn Minh Kha

Nam

 

385

11C2

Võ Tuấn Kiệt

Nam

 

386

11C2

Nguyễn Ngọc Linh

Nữ

 

387

11C2

Tống Thảo My

Nữ

 

388

11C2

Nguyễn Bích Ngân

Nữ

 

389

11C2

Dương Mẫn Nghi

Nữ

 

390

11C2

Lê Thừa Nghi

Nữ

 

391

11C2

Lê Thái Nguyên

Nam

 

392

11C2

Chế Minh Phú

Nam

 

393

11C2

Tăng Thị Kim Quyên

Nữ

 

394

11C2

Phạm Anh Thư

Nữ

 

395

11C2

Đặng Da Vis

Nam

 

396

11C3

Nguyễn Lệ Dung

Nữ

 

397

11C3

Nguyễn Ngọc Đẹp

Nữ

 

398

11C3

Hà Ngọc Hân

Nữ

 

399

11C3

Lâm Ngọc Huỳnh

Nữ

 

400

11C3

Vương Phước Nghĩa

Nam

 

401

11C3

Nguyễn Trọng Nhân

Nam

 

402

11C3

Nguyễn Triều Phát

Nam

 

403

11C3

Danh Diễm Quỳnh

Nữ

 

404

11C3

Trịnh Như Quỳnh

Nữ

 

405

11C3

Lâm Thị Bé Tâm

Nữ

 

406

11C3

Trần Hiếu Thảo

Nam

 

407

11C3

Huỳnh Phước Toản

Nam

 

408

11C3

Ngô Thị Huyền Trân

Nữ

 

409

11C3

Nguyễn Lê Nguyệt Tường

Nữ

 

410

11C3

Hồ Như Ý

Nữ

 

411

11C3

Ngô Hồng Yến

Nữ

 

412

11C4

Nguyễn Chí Công

Nam

 

413

11C4

Phạm Nhật Duy

Nam

 

414

11C4

Lý Trần Nhật Dương

Nam

 

415

11C4

Nguyễn Mỹ Đình

Nữ

 

416

11C4

Võ Phúc Hậu

Nam

 

417

11C4

Tạ Thành Lập

Nam

 

418

11C4

Đổ Thảo Nghi

Nữ

 

419

11C4

Nguyễn Chúc Ngọc

Nữ

 

420

11C4

Trần Thị Thu Phương

Nữ

 

421

11C4

Phạm Thị Đan Phượng

Nữ

 

422

11C4

Ngô Anh Thư

Nữ

 

423

11C4

Trương Thị Tường Vy

Nữ

 

424

11C5

Nguyễn Thị Nhã An

Nữ

 

425

11C5

Nguyễn Trung Ân

Nam

 

426

11C5

Nguyễn Văn Cần

Nam

 

427

11C5

Tô Hoàng Duy

Nam

 

428

11C5

Văn Khải Duy

Nam

 

429

11C5

Nguyễn Viết Đồng

Nam

 

430

11C5

Nguyễn Phạm Gia Hân

Nữ

 

431

11C5

Nguyễn Quốc Huy

Nam

 

432

11C5

Nguyễn Viết Huy

Nam

 

433

11C5

Trần Nguyễn Tuyết Mai

Nữ

 

434

11C5

Trần Thị Diễm My

Nữ

 

435

11C5

Trần Thị Mỹ Nhân

Nữ

 

436

11C5

Trần Chí Như

Nam

 

437

11C5

Tôn Kim Như

Nữ

 

438

11C5

Nguyễn Thanh Phong

Nam

 

439

11C5

Trịnh Diễm Quỳnh

Nữ

 

440

11C5

Võ Huyền Trân

Nữ

 

441

11C5

Nguyễn Tú Trinh

Nữ

 

442

11C5

Nguyễn Văn Tý

Nam

 

443

12A1

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nữ

 

444

12A1

Bùi Hữu Đến

Nam

 

445

12A1

Nguyễn Ngọc Giàu

Nữ

 

446

12A1

Trần Đức Hậu

Nam

 

447

12A1

Cao Nguyễn Anh Huy

Nam

 

448

12A1

Lê Phú Hữu

Nam

 

449

12A1

Lê Bảo Long

Nam

 

450

12A1

Đoàn Hữu Luân

Nam

 

451

12A1

Phạm Cao Hiếu Nghĩa

Nam

 

452

12A1

Tô Trọng Nghĩa

Nam

 

453

12A1

Nguyễn Trọng Nhân

Nam

 

454

12A1

Trần Nguyễn Nhi

Nữ

 

455

12A1

Nguyễn Thị Yến Nhi

Nữ

 

456

12A1

Thái Bình Phúc

Nam

 

457

12A1

Trương Hoàng Phúc

Nam

 

458

12A1

Lê Thị Hồng The

Nữ

 

459

12A1

Nguyễn Minh Thuận

Nam

 

460

12A1

Nguyễn Cẩm Tú

Nữ

 

461

12A1

Phạm Minh Tuấn

Nam

 

462

12A1

Phan Thị Khả Vy

Nữ

 

463

12A2

Trịnh Gia Bảo

Nam

 

464

12A2

Trịnh Phương Bắc

Nam

 

465

12A2

Nguyễn Văn Bình

Nam

 

466

12A2

Nguyễn Khánh Duy

Nữ

 

467

12A2

Lương Thị Phượng Hằng

Nữ

 

468

12A2

Hoàng Vũ Hiệp

Nam

 

469

12A2

Nguyễn Như Huỳnh

Nữ

 

470

12A2

Trương Thị Trúc Linh

Nữ

 

471

12A2

Hồ Đức Minh

Nam

 

472

12A2

Quách Kim Nghĩa

Nam

 

473

12A2

Nguyễn Trung Nguyên

Nam

 

474

12A2

Đinh Thị Ý Nhi

Nữ

 

475

12A2

Hồ Huỳnh Như

Nữ

 

476

12A2

Nguyễn Trường Phát

Nam

 

477

12A2

Trần Đặng Mai Phương

Nữ

 

478

12A2

Thái Quốc Sang

Nam

 

479

12A2

Thái Duy Tân

Nam

 

480

12A2

Trần Quốc Thắng

Nam

 

481

12A2

Hồ Viết Thắng

Nam

 

482

12A2

Nguyễn Trọng Tín

Nam

 

483

12A2

Vương Huyền Trâm

Nữ

 

484

12A2

Trần Thị Thẩm Trân

Nữ

 

485

12A2

Phạm Thị Thuý Vy

Nữ

 

486

12A3

Trần Văn An

Nam

 

487

12A3

Nguyễn Hoài Bão

Nam

 

488

12A3

Trần Khánh Bình

Nam

 

489

12A3

Ngô Thúy Duy

Nữ

 

490

12A3

Tăng Đức Dưỡng

Nam

 

491

12A3

Nguyễn Ngọc Hà

Nữ

 

492

12A3

Huỳnh Thiên Hương

Nữ

 

493

12A3

Quách Chí Khanh

Nam

 

494

12A3

Ngô Đăng Khoa

Nam

 

495

12A3

Quách Mộng Mỹ Mỹ

Nữ

 

496

12A3

Vũ Trung Nghĩa

Nam

 

497

12A3

Lê Thị Nhi

Nữ

 

498

12A3

Trương Diễm Quỳnh

Nữ

 

499

12A3

Trần Văn Sun

Nam

 

500

12A3

Trần Hoàng Tấn

Nam

 

501

12A3

Trương Quế Thanh

Nữ

 

502

12A3

Huỳnh Ngọc Thân

Nữ

 

503

12A3

Võ Khánh Vy

Nữ

 

504

12A3

Dương Tường Vy

Nữ

 

505

12A3

Nguyễn Như Ý

Nữ

 

506

12A3

Trương Như Ý

Nữ

 

507

12A4

Trần Nguyên Phương Anh

Nữ

 

508

12A4

Hồ Mộng Bình

Nữ

 

509

12A4

Trương Thành Đạt

Nam

 

510

12A4

Lê Hải Đăng

Nam

 

511

12A4

Đoàn Chúc Giàu

Nữ

 

512

12A4

Phạm Văn Hải

Nam

 

513

12A4

Võ Thị Kim Hoàng

Nữ

 

514

12A4

Trần Thanh Khải

Nam

 

515

12A4

Phạm Phúc Khang

Nam

 

516

12A4

Đỗ Xuân Mai

Nữ

 

517

12A4

Phan Trọng Ngọc Minh

Nam

 

518

12A4

Võ Trường Minh

Nam

 

519

12A4

Tạ Chí Nguyễn

Nam

 

520

12A4

Lê Đình Nhật

Nam

 

521

12A4

Lê Thị Yến Nhi

Nữ

 

522

12A4

Tiêu Văn Phục

Nam

 

523

12A4

Châu Học Thông

Nam

 

524

12A4

Nguyễn Lưu Thị Ngọc Tiền

Nữ

 

525

12A4

Lý Hữu Tín

Nam

 

526

12A4

Lê Thảo Vy

Nữ

 

527

12A4

Võ Huỳnh Như Ý

Nữ

 

528

12A4

Trương Thị Như Ý

Nữ

 

529

12A5

Lê Phượng Anh

Nữ

 

530

12A5

Tạ Tuấn Anh

Nam

 

531

12A5

Lê Công Thành Đạt

Nam

 

532

12A5

Lâm Phú Gia

Nam

 

533

12A5

Phạm Gia Hào

Nam

 

534

12A5

Nguyễn Ngọc Hân

Nữ

 

535

12A5

Phan Chí Hiển

Nam

 

536

12A5

Trương Hoàng Huy

Nam

 

537

12A5

Cao Quốc Hương

Nam

 

538

12A5

Tống Duy Khánh

Nam

 

539

12A5

Nguyễn Đang Khôi

Nam

 

540

12A5

Hà Vĩnh Kiệt

Nam

 

541

12A5

Nhâm Khánh Luân

Nam

 

542

12A5

Phạm Diểm Mi

Nữ

 

543

12A5

Hoàng Nhật Minh

Nữ

 

544

12A5

Đặng Thị Thảo Ngọc

Nữ

 

545

12A5

Đồng Thị Thảo Nguyên

Nữ

 

546

12A5

Nguyễn Trọng Nguyễn

Nam

 

547

12A5

Nguyễn Tính Nhiệm

Nam

 

548

12A5

Huỳnh Hồng Nhung

Nữ

 

549

12A5

Huỳnh Như

Nữ

 

550

12A5

Trần Thị Chúc Quỳnh

Nữ

 

551

12A5

Nguyễn Phúc Thảo

Nam

 

552

12A5

Đinh Hoàng Thị Thúy

Nữ

 

553

12A5

Trương Hữu Toàn

Nam

 

554

12A5

Ngô Thanh Trúc

Nữ

 

555

12A5

Lữ Cẩm Tú

Nữ

 

556

12A5

Phan Hoài Vũ

Nam

 

557

12A5

Nguyễn Ngọc Như Ý

Nữ

 

558

12C1

Nguyễn Khánh An

Nữ

 

559

12C1

Nguyễn Trường An

Nam

 

560

12C1

Nguyễn Trúc Quỳnh Anh

Nữ

 

561

12C1

Huỳnh Khánh Duy

Nam

 

562

12C1

Lê Linh Đang

Nữ

 

563

12C1

Trương Như Huỳnh

Nữ

 

564

12C1

Nguyễn Khánh Linh

Nam

 

565

12C1

Nguyễn Thái Long

Nam

 

566

12C1

Lê Phúc Lộc

Nam

 

567

12C1

Lê Hồng Mơ

Nữ

 

568

12C1

Hồ Thị Uyển Nhi

Nữ

 

569

12C1

Trần Thị Ý Nhi

Nữ

 

570

12C1

Dương Thị Yến Như

Nữ

 

571

12C1

Lê Như Quỳnh

Nữ

 

572

12C1

La Phước Tài

Nam

 

573

12C1

Nguyễn Tấn Tài

Nam

 

574

12C1

Nguyễn Thanh Tâm

Nam

 

575