A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách học sinh tiên tiến, học kỳ I, năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021

TT

Lớp

Họ và tên

Giới tính

Ghi chú

1

10C1

Phạm Hà Hoài Bảo

Nam

 

2

10C1

Dương Gia Hân

Nữ

 

3

10C1

Hứa Trọng Nghĩa

Nam

 

4

10C1

Trần Như Quỳnh

Nữ

 

5

10C1

Nguyễn Minh Thư

Nữ

 

6

10C1

Nguyễn Thị Khánh Tiên

Nữ

 

7

10C1

Đinh Hữu Trí

Nam

 

8

10C1

Hồng Như Ý

Nữ

 

9

10C2

Nguyễn Phát Đạt

Nam

 

10

10C2

Nguyễn Nhật Đăng

Nam

 

11

10C2

Vũ Minh Đức

Nam

 

12

10C2

Trần Thị Thanh Lam

Nữ

 

13

10C2

Đỗ Tấn Phát

Nam

 

14

10C2

Phan Kim Thoa

Nữ

 

15

10C2

Phạm Trung Tính

Nam

 

16

10C2

Mã Triệu Vy

Nữ

 

17

10C3

Phạm Huỳnh Nhân Ái

Nữ

 

18

10C3

Nguyễn Thị Thúy Huỳnh

Nữ

 

19

10C3

Trần Học Phú

Nam

 

20

10C3

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Nam

 

21

10C3

Tạ Nguyễn Phúc Thịnh

Nam

 

22

10C3

Dương Thuận Thông

Nam

 

23

10C3

Nguyễn Ngọc Trân

Nữ

 

24

10C3

Mai Ngọc Tường Vi

Nữ

 

25

10C4

Đỗ Lan Anh

Nữ

 

26

10C4

Nguyễn Duy Đức

Nam

 

27

10C4

Nguyễn Chí Hào

Nam

 

28

10C4

Phùng Đức Huy

Nam

 

29

10C4

Huỳnh Thị Như Huyền

Nữ

 

30

10C4

Lê Hoàng Khang

Nam

 

31

10C4

Huỳnh Hồ Nhật Nguyên

Nam

 

32

10C4

Phạm Thị Cẩm Nhung

Nữ

 

33

10C4

Đỗ Ngọc Thúy

Nữ

 

34

10C4

Nguyễn Tuyết Huỳnh Trân

Nữ

 

35

10C4

Trần Nhã Văn

Nữ

 

36

10C5

Ngô Thảo Anh

Nữ

 

37

10C5

Lê Chí Hên

Nam

 

38

10C5

Đỗ Thanh Hiển

Nam

 

39

10C5

Quách Trọng Hiếu

Nam

 

40

10C5

Trần Đông Hil

Nam

 

41

10C5

Lê Thị Ánh Hồng

Nữ

 

42

10C5

Nguyễn Phan Thị Ngọc Hơn

Nữ

 

43

10C5

Lê Quốc Huy

Nam

 

44

10C5

Lê Duy Khánh

Nam

 

45

10C5

Trần Tuyết Nhi

Nữ

 

46

10C5

Đặng Hoàng Trúc

Nữ

 

47

10C5

Huỳnh Khả Ái Vy

Nữ

 

48

10C6

Trương Gia Bảo

Nam

 

49

10C6

Đào Nguyễn Văn Duy

Nam

 

50

10C6

Thái Minh Phú

Nam

 

51

10C6

Nguyễn Ngọc Tuyết

Nữ

 

52

10C6

Hứa Tường Vy

Nữ

 

53

10C7

Võ Gia Hân

Nữ

 

54

10C7

Bùi Phạm Yến Nhi

Nữ

 

55

10C7

Nguyễn Thị Hà Như

Nữ

 

56

10C7

Trương Hồng Phúc

Nữ

 

57

10C7

Đặng Văn Thà

Nam

 

58

10C7

Phương Vĩnh Thịnh

Nam

 

59

10C7

Đoàn Thị Anh Thư

Nữ

 

60

10C7

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Nữ

 

61

10C7

Nguyễn Thị Tiên Tiên

Nữ

 

62

10C7

Lư Vũ Thiên Tú

Nam

 

63

10C7

Vũ Thanh Tùng

Nam

 

64

10C8

Dương Thúy Anh

Nữ

 

65

10C8

Lâm Lê Bảo

Nam

 

66

10C8

Phan Gia Bảo

Nam

 

67

10C8

Quách Khánh Băng

Nữ

 

68

10C8

Hồ Hữu Bằng

Nam

 

69

10C8

Vương Hoàn Hảo

Nam

 

70

10C8

Huỳnh Ngọc Hân

Nữ

 

71

10C8

Diệp Gia Linh

Nữ

 

72

10C8

Nguyễn Võ Phương Nam

Nam

 

73

10C8

Đinh Tú Nha

Nữ

 

74

10C8

Nguyễn Huỳnh Phúc

Nam

 

75

10C8

Cao Thị Kiều Tiên

Nữ

 

76

10C9

Lê Chí Bảo

Nam

 

77

10C9

Trần Gia Huy

Nam

 

78

10C9

Bùi Thành Nhân

Nam

 

79

10C9

Nguyễn Tấn Nhiệm

Nam

 

80

10C9

Đoàn Phương Thảo

Nữ

 

81

10C9

Phan Kim Tiền

Nữ

 

82

10C10

Thạch Thị Ngọc Anh

Nữ

 

83

10C10

Trương Kiều Anh

Nữ

 

84

10C10

Trần Thị Đào Hòa

Nữ

 

85

10C10

Triệu Gia Huy

Nam

 

86

10C10

Lê Nguyễn Thành Luân

Nam

 

87

10C10

Thái Kim Mỹ

Nữ

 

88

10C10

Nguyễn Diệp Bảo Nghi

Nữ

 

89

10C10

Trần Như Quỳnh

Nữ

 

90

10C10

Nguyễn Nhã Trân

Nữ

 

91

10C10

Nguyễn Ngọc Trinh

Nữ

 

92

10C10

Trịnh Thúy Vy

Nữ

 

93

10C11

Huỳnh Khánh Duy

Nam

 

94

10C11

Nguyễn Ngọc Hân

Nữ

 

95

10C11

Du Tuấn Kiệt

Nam

 

96

10C11

Nguyễn Si Lal

Nữ

 

97

10C11

Nguyễn Đức Long

Nam

 

98

10C11

Ngô Ngọc Lợi

Nữ

 

99

10C11

Võ Kim Luyến

Nữ

 

100

10C11

Nguyễn Cẩm Ly

Nữ

 

101

10C11

Nguyễn Hải Lý

Nam

 

102

10C11

Nguyễn Hoàng Mẫn

Nam

 

103

10C11

Nguyễn Bảo Minh

Nữ

 

104

10C11

Phạm Thanh Mừng

Nam

 

105

10C11

Lê Thị Tuyết My

Nữ

 

106

10C11

Trần Thị Gia Mỹ

Nữ

 

107

10C11

Phạm Văn Vũ

Nam

 

108

10C12

Trần Thị Vân Anh

Nữ

 

109

10C12

Huỳnh Gia Bảo

Nam

 

110

10C12

Nguyễn Hồng Chi

Nữ

 

111

10C12

Quách Ngọc Hân

Nữ

 

112

10C12

Nguyễn Quốc Huy

Nam

 

113

10C12

Bùi Quốc Khánh

Nam

 

114

10C12

Nguyễn Đăng Khoa

Nam

 

115

10C12

Tạ Thành Lộc

Nam

 

116

10C12

Nguyễn Thuận Lợi

Nam

 

117

10C12

Lê Như Phượng

Nữ

 

118

10C12

Lưu Thị Yến Vi

Nữ

 

119

10C13

Trần Nhựt Anh

Nam

 

120

10C13

Lưu Bảo Châu

Nữ

 

121

10C13

Trần Thị Bích Diểm

Nữ

 

122

10C13

Trần Ngọc Hân

Nữ

 

123

10C13

Lê Diễm Huỳnh

Nữ

 

124

10C13

Trần Trung Kiên

Nam

 

125

10C13

Nguyễn Phan Đức Nhã

Nam

 

126

10C13

Đỗ Ý Nhi

Nữ

 

127

10C13

Nguyễn Phan Đức Tài

Nam

 

128

10C13

Nguyễn Ngọc Thư

Nữ

 

129

10C13

Trần Kim Tiền

Nữ

 

130

10C13

Trần Huyền Trang

Nữ

 

131

11A1

Nguyễn Loan Anh

Nữ

 

132

11A1

Huỳnh Gia Bảo

Nam

 

133

11A1

Nguyễn Vũ Bảo

Nam

 

134

11A1

Nguyễn Đỗ Thành Đạt

Nam

 

135

11A1

Lê Gia Huy

Nam

 

136

11A1

Nguyễn Song Hỷ

Nam

 

137

11A1

Nguyễn Chí Khanh

Nam

 

138

11A1

Phan Quốc Khánh

Nam

 

139

11A1

Nguyễn Minh Lộc

Nam

 

140

11A1

Nguyễn Thị Hồng Lý

Nữ

 

141

11A1

Võ Thị Huỳnh Mai

Nữ

 

142

11A1

Trần Huỳnh Trọng Nam

Nam

 

143

11A1

Nguyễn Thị Việt Phương

Nữ

 

144

11A1

Phạm Nhật Thiên

Nam

 

145

11A1

Trịnh Việt Trinh

Nữ

 

146

11A2

Nguyễn Thị Trúc Đào

Nữ

 

147

11A2

Nguyễn Phan Mỹ Đức

Nữ

 

148

11A2

Nguyễn Ngọc Hân

Nữ

 

149

11A2

Trần Trúc Hoài

Nữ

 

150

11A2

Huỳnh Gia Huy

Nam

 

151

11A2

Nguyễn Thị Hà My

Nữ

 

152

11A2

Hồ Minh Nghị

Nam

 

153

11A2

Huỳnh Trí Lê Nhân

Nam

 

154

11A2

Ngô Mạnh Quân

Nam

 

155

11A2

Hồ Uyển Thư

Nữ

 

156

11A2

Nguyễn Thị Đan Thy

Nữ

 

157

11A2

Phạm An Tính

Nam

 

158

11A2

Trần Lê Tính

Nam

 

159

11A2

Trịnh Tuyết Trâm

Nữ

 

160

11A2

Lê Trần Bảo Trân

Nữ

 

161

11A2

Lê Huy Trọng

Nam

 

162

11A2

Mai Đức Trọng

Nam

 

163

11A2

Lê Văn Tường

Nam

 

164

11A2

Phan Việt Văn

Nam

 

165

11A2

Nguyễn Thanh Vân

Nữ

 

166

11A2

Lê Thị Hải Yến

Nữ

 

167

11A3

Ngô Thúy Duy

Nữ

 

168

11A3

Trần Gia Hân

Nữ

 

169

11A3

Hà Gia Huyên

Nữ

 

170

11A3

Đặng Duy Khánh

Nam

 

171

11A3

Nguyễn Anh Kiệt

Nam

 

172

11A3

Bùi Ngọc Ngà

Nữ

 

173

11A3

Đỗ Bảo Ngọc

Nữ

 

174

11A3

Lê Nguyễn

Nam

 

175

11A3

Lê Quỳnh Như

Nữ

 

176

11A3

Từ Tấn Phô

Nam

 

177

11A3

Lâm Trần Như Quỳnh

Nữ

 

178

11A3

Lâm Như Tâm

Nữ

 

179

11A3

Nguyễn Bé Thy

Nữ

 

180

11A3

Mai Mỹ Tiên

Nữ

 

181

11A3

Nguyễn Thành Tỷ

Nam

 

182

11A3

Nguyễn Thảo Vy

Nữ

 

183

11A4

Nguyễn Hoàng Anh

Nam

 

184

11A4

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nữ

 

185

11A4

Nguyễn Thế Duy

Nam

 

186

11A4

Lâm Tâm Đoan

Nữ

 

187

11A4

Nguyễn Hữu Quốc Hiệp

Nam

 

188

11A4

Nguyễn Nhật Hoa

Nam

 

189

11A4

Trần Trọng Huân

Nam

 

190

11A4

Lê Nhựt Huỳnh

Nam

 

191

11A4

Lê Chí Hữu

Nam

 

192

11A4

Phạm Lâm Vi Ngọc

Nữ

 

193

11A4

Nguyễn Thanh Nhã

Nữ

 

194

11A4

Tô Thị Quỳnh Như

Nữ

 

195

11A4

Ngô Ngọc Quí

Nam

 

196

11A4

Phạm Trần Khánh Quỳnh

Nam

 

197

11A4

Trần Thị Quỳnh Thi

Nữ

 

198

11A4

Trương Quốc Toản

Nam

 

199

11A4

Nguyễn Tô Trinh

Nữ

 

200

11A4

Đinh Nhật Trung

Nam

 

201

11A4

Phạm Thảo Vân

Nữ

 

202

11A4

Dương Triệu Vy

Nữ

 

203

11A5

Nguyễn Phạm Thái An

Nữ

 

204

11A5

Lâm Thị Mỹ Duyên

Nữ

 

205

11A5

Nguyễn Nhựt Hào

Nam

 

206

11A5

Võ Mỹ Huyền

Nữ

 

207

11A5

Nguyễn Văn Lộc

Nam

 

208

11A5

Dương Thị Kiều My

Nữ

 

209

11A5

Nguyễn Thùy Ngân

Nữ

 

210

11A5

Phạm Hữu Nhân

Nam

 

211

11A5

Trần Tiểu Như

Nữ

 

212

11A5

Trương Chí Tài

Nam

 

213

11A5

Võ Văn Thắng

Nam

 

214

11A5

Hà Huệ Thi

Nữ

 

215

11A5

Tô Thị Anh Thư

Nữ

 

216

11A5

Trần Diễm Trân

Nữ

 

217

11A5

Nguyễn Thị Tú Trinh

Nữ

 

218

11A5

Phan Thành Trung

Nam

 

219

11A5

Hồng Quang Trường

Nam

 

220

11A6

Nguyễn Thái Bảo

Nam

 

221

11A6

Nguyễn Hồ Ái Băng

Nữ

 

222

11A6

Huỳnh Bửu Hoàng

Nam

 

223

11A6

Lê Hoàng Khương

Nam

 

224

11A6

Nguyễn Thị Mai

Nữ

 

225

11A6

Đoàn Hoàng Phúc Minh

Nữ

 

226

11A6

Phạm Tuyết Nghi

Nữ

 

227

11A6

Trần Lê Thế Nhật

Nam

 

228

11A6

Ngô Thị Hồng Nhung

Nữ

 

229

11A6

Trương Như Quỳnh

Nữ

 

230

11A6

Tạ Huỳnh Ngọc Thơ

Nữ

 

231

11A6

Trần Thị Thu Thủy

Nữ

 

232

11A6

Nguyễn Thị Minh Thư

Nữ

 

233

11A6

Trương Kim Thư

Nữ

 

234

11A6

Huỳnh Thanh Tùng

Nam

 

235

11A6

Lê Như Ý

Nữ

 

236

11A7

Trần Đan Chi

Nữ

 

237

11A7

Trịnh Phan Trọng Dân

Nam

 

238

11A7

Nghị Phúc Khang

Nam

 

239

11A7

Ngô Thảo Linh

Nữ

 

240

11A7

Trần Thị Trúc Linh

Nữ

 

241

11A7

Cổ Thanh Lộc

Nam

 

242

11A7

Võ Yến Ngọc

Nữ

 

243

11A7

Nguyễn Thị Quý Như

Nữ

 

244

11A7

Hà Hưng Phát

Nam

 

245

11A7

Phan Long Phi

Nam

 

246

11A7

Vương Hỷ Phong

Nam

 

247

11A7

Nguyễn Đăng Phú

Nam

 

248

11A7

Phạm Trọng Phúc

Nam

 

249

11A7

Trần Thị Ngọc Quý

Nữ

 

250

11A7

Lê Duy Tân

Nam

 

251

11A7

Ngô Hồng Thẳm

Nữ

 

252

11A7

Dương Minh Thắng

Nam

 

253

11A7

Trịnh Hoàng Thi Thơ

Nữ

 

254

11A7

Đỗ Anh Thư

Nữ

 

255

11A7

Phan Anh Thư

Nữ

 

256

11A7

Trần Thị Minh Thư

Nữ

 

257

11A7

Võ Sơn Trường

Nam

 

258

11A7

Nguyễn Trần Hoàng Vinh

Nam

 

259

11A7

Trần Tường Vy

Nữ

 

260

11A7

Nguyễn Thị Như Ý

Nữ

 

261

11C1

Trần Hoàng Thiên Anh

Nam

 

262

11C1

Ngô Khải Ân

Nam

 

263

11C1

Nguyễn Minh Dương

Nam

 

264

11C1

Hồ Ngọc Mẫn

Nữ

 

265

11C1

Huỳnh Hồng Như

Nữ

 

266

11C1

Thái Thị Khã Như

Nữ

 

267

11C1

Nguyễn Phú Quí

Nam

 

268

11C1

Huỳnh Tín Thịnh

Nam

 

269

11C1

Phan Ngọc Triệu

Nữ

 

270

11C2

Nguyễn Duy Khanh

Nam

 

271

11C2

Lê Thúy Khuông

Nữ

 

272

11C2

Võ Huỳnh Lâm

Nam

 

273

11C2

Lê Thúy Ngọc

Nữ

 

274

11C2

Ngô Bích Ngọc

Nữ

 

275

11C2

Tạ Huỳnh Như

Nữ

 

276

11C2

Nguyễn Văn Tèo

Nam

 

277

11C2

Nguyễn Phạm Hoàng Thái

Nam

 

278

11C2

Đoàn Thị Cẩm Tú

Nữ

 

279

11C3

Nguyễn Trịnh Đức Hưng

Nam

 

280

11C3

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nữ

 

281

11C3

Thái Mỹ Thoa

Nữ

 

282

11C3

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nữ

 

283

11C3

Nguyễn Bảo Yến

Nữ

 

284

11C4

Đoái Tường Duy

Nam

 

285

11C4

Hồ Ngọc Hân

Nữ

 

286

11C4

Trần Thảo Như

Nữ

 

287

11C4

Huỳnh Kim Quyên

Nữ

 

288

11C4

Phan Văn Sang

Nam

 

289

11C4

Trần Văn Thiện

Nam

 

290

11C4

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Nữ

 

291

11C4

Cao Thùy Trang

Nữ

 

292

11C4

Nguyễn Mai Kiều Vi

Nữ

 

293

11C5

Phan Khánh Hà

Nữ

 

294

11C5

Lý Mỹ Phụng

Nữ

 

295

11C5

Bùi Tú Quyên

Nữ

 

296

11C5

Nguyễn Hoa Sen

Nữ

 

297

11C5

Đỗ Hiền Thương

Nam

 

298

11C5

Nguyễn Thanh Trúc

Nữ

 

299

11C5

Trần Hồng Tỷ

Nữ

 

300

12A1

Nguyễn Văn Thành Đạt

Nam

 

301

12A1

Lương Gia Hân

Nữ

 

302

12A1

Nguyễn Chí Hiếu

Nam

 

303

12A1

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nữ

 

304

12A1

Đoàn Quốc Huy

Nam

 

305

12A1

Đỗ Hồng Huynh

Nam

 

306

12A1

Đặng Quốc Khang

Nam

 

307

12A1

Dương Nhả Linh

Nữ

 

308

12A1

Đoàn Kiều Mẫn

Nữ

 

309

12A1

Lê Trúc Mơ

Nữ

 

310

12A1

Võ Huỳnh My

Nữ

 

311

12A1

Hồ Kim Ngân

Nữ

 

312

12A1

Trần Nhật Nguyễn Nguyễn

Nam

 

313

12A1

Lý Ngọc Phụng

Nữ

 

314

12A1

Dương Phú Thịnh

Nam

 

315

12A1

Đặng Phát Tiền

Nam

 

316

12A2

Đoái Khả Ái

Nữ

 

317

12A2

Nguyễn Bửu Duy

Nam

 

318

12A2

Nguyễn Đạt

Nam

 

319

12A2

Phan Nguyễn Khánh Hà

Nam

 

320

12A2

Trần Hoàng Thái Hiên

Nữ

 

321

12A2

Nguyễn Huy Hoàng

Nam

 

322

12A2

Nguyễn Thanh Nhã

Nam

 

323

12A2

Trần Đình Phi

Nam

 

324

12A2

Tô Đình Quý

Nam

 

325

12A2

Phùng Thị Liễu Thanh

Nữ

 

326

12A2

Nguyễn Thụy Ngọc Thy

Nữ

 

327

12A2

Huỳnh Tú Trinh

Nữ

 

328

12A2

Phan Đình Võ

Nam

 

329

12A3

Nguyễn Khả Ái

Nữ

 

330

12A3

Ngô Duy Anh

Nam

 

331

12A3

Phùng Thị Kim Anh

Nữ

 

332

12A3

Huỳnh Kim Bình

Nữ

 

333

12A3

Mai Khánh Duy

Nam

 

334

12A3

Phạm Đình Thành Đạt

Nam

 

335

12A3

Đỗ Thị Thu Đông

Nữ

 

336

12A3

Nguyễn Minh Đức

Nam

 

337

12A3

Nguyễn Việt Đức

Nam

 

338

12A3

Nghị Thảo Hân

Nữ

 

339

12A3

Phạm Như Huỳnh

Nữ

 

340

12A3

Trần Văn Khải

Nam

 

341

12A3

Đặng Duy Khăm

Nam

 

342

12A3

Thang Minh Khoa

Nam

 

343

12A3

Võ Tấn Kiệt

Nam

 

344

12A3

Nguyễn Thị Thanh Lan

Nữ

 

345

12A3

Nghị Nhã Linh

Nữ

 

346

12A3

Tiêu Chí Linh

Nam

 

347

12A3

Nguyễn Thái Nguyên

Nam

 

348

12A3

Quách Tâm Như

Nữ

 

349

12A3

Nguyễn Nhật Phương

Nữ

 

350

12A3

Trần Công Thành

Nam

 

351

12A3

Đỗ Thái Phương Thùy

Nữ

 

352

12A3

Phạm Thị Huyền Trân

Nữ

 

353

12A3

Nguyễn Ngô Thanh Tuyền

Nữ

 

354

12A3

Võ Kiều Vi

Nữ

 

355

12A4

Trần Trâm Anh

Nữ

 

356

12A4

Phan Trung Đông

Nam

 

357

12A4

Nguyễn Nhật Hào

Nam

 

358

12A4

Lê Gia Huy

Nam

 

359

12A4

Võ Nguyên Hưng

Nam

 

360

12A4

Trần Quốc Khánh

Nam

 

361

12A4

Nguyễn Hửu Khoa

Nam

 

362

12A4

Trần Thị Nhã Linh

Nữ

 

363

12A4

Trần Thị Tuyết Mộng

Nữ

 

364

12A4

Lý Hà My

Nữ

 

365

12A4

Lê Ngọc Nên

Nữ

 

366

12A4

Ngô Mỹ Ngân

Nữ

 

367

12A4

Đặng Hoàng Thái Nguyên

Nam

 

368

12A4

Phan Quốc Nhân

Nam

 

369

12A4

Nguyễn Văn Ninh

Nam

 

370

12A4

Dương Thanh Phú

Nam

 

371

12A4

Lê Hồng Phúc

Nam

 

372

12A4

Nghị Trọng Phúc

Nam

 

373

12A4

Nguyễn Thanh Thanh

Nữ

 

374

12A4

Võ Phú Thịnh

Nam

 

375

12A4

Bùi Anh Thư

Nữ

 

376

12A4

Đặng Ngọc Trâm

Nữ

 

377

12A4

Huỳnh Nhật Trường

Nam

 

378

12A4

Phan Tường Vy

Nữ

 

379

12A4

Lê Phi Yến

Nữ

 

380

12A5

Trịnh Gia Bảo

Nam

 

381

12A5

Hà Kim Cương

Nữ

 

382

12A5

Nguyễn Thu Hiền

Nữ

 

383

12A5

Tô Mai Nhất Huy

Nam

 

384

12A5

Lê Xuân Khải

Nam

 

385

12A5

Phạm Duy Khương

Nam

 

386

12A5

Lương Trần Xuân Lộc

Nam

 

387

12A5

Trần Kim Ngọc

Nữ

 

388

12A5

Trương Hồng Nhung

Nữ

 

389

12A5

Diệp Thị Huỳnh Như

Nữ

 

390

12A5

Nguyễn Hữu Phước

Nam

 

391

12A5

Quách Phước Sang

Nam

 

392

12A5

Huỳnh Nhật Tính

Nam

 

393

12A5

Lê Phạm Bảo Trân

Nữ

 

394

12A5

Trương Trần Kiến Trúc

Nữ

 

395

12A5

Dương Phan Thục Uyên

Nữ

 

396

12A5

Lê Nguyễn Hải Yến

Nữ

 

397

12A6

Nguyễn Hoàng An

Nam

 

398

12A6

Lý Quốc Bảo

Nam

 

399

12A6

Lâm Lê Bằng

Nam

 

400

12A6

Tô Hoàng Duy

Nam

 

401

12A6

Nguyễn Minh Đương

Nam

 

402

12A6

Hồ Hoàng Hảo

Nam

 

403

12A6

Châu Mỹ Hiền

Nữ

 

404

12A6

Tô Nhã Linh

Nữ

 

405

12A6

Tiêu Anh Mẫn

Nam

 

406

12A6

Đỗ Thạch Thúy Ngân

Nữ

 

407

12A6

Ngô Thảo Nguyên

Nữ

 

408

12A6

Vũ Thu Nguyệt

Nữ

 

409

12A6

Trang Tuyết Nhi

Nữ

 

410

12A6

Trang Quỳnh Như

Nữ

 

411

12A6

Lê Hồng Nhựt

Nam

 

412

12A6

Phạm Tiến Phát

Nam

 

413

12A6

Phạm Bùi Anh Quốc

Nam

 

414

12A6

Ngô Thảo Quyên

Nữ

 

415

12A6

Nguyễn Ngọc Thưng

Nam

 

416

12A6

Trần Tú Vân

Nữ

 

417

12A6

Nguyễn Đức Việt

Nam

 

418

12A7

Huỳnh Kim Khánh Đoan

Nữ

 

419

12A7

Nguyễn Tấn Đức

Nam

 

420

12A7

Huỳnh Chí Lập

Nam

 

421

12A7

Nguyễn Văn Mạnh

Nam

 

422

12A7

Bùi Như Ngọc

Nữ

 

423

12A7

Diệp Nguyễn Trung Nguyên

Nam

 

424

12A7

Đặng Cẩm Nhung

Nữ

 

425

12A7

Nguyễn Trí Tài

Nam

 

426

12A7

Nguyễn Quốc Tâm

Nam

 

427

12A7

Trần Thuận Thành

Nam

 

428

12A7

Lê Nhật Thắng

Nam

 

429

12A7

Trương Chí Thiện

Nam

 

430

12A7

Võ Tiến Thịnh

Nam

 

431

12A7

Trần Như Thủy

Nữ

 

432

12A7

Trương Quốc Trọng

Nam

 

433

12A7

Ngô Hoàng Tỷ

Nam

 

434

12A7

Nguyễn Cẩm Xuyến

Nữ

 

435

12C1

Phạm Thế Anh

Nam

 

436

12C1

Trương Tiểu Băng

Nam

 

437

12C1

Trần Thùy Dương

Nữ

 

438

12C1

Lê Trường Giang

Nam

 

439

12C1

Bùi Hồng Hà

Nữ

 

440

12C1

Huỳnh Dương Huy

Nam

 

441

12C1

Hồ Chúc Huỳnh

Nữ

 

442

12C1

Võ Nhựt Linh

Nam

 

443

12C1

Bùi Thị Kim Ngân

Nữ

 

444

12C1

Đỗ Thái Gia Phú

Nam

 

445

12C1

Nguyễn Thảo Vy

Nữ

 

446

12C2

Tạ Khánh An

Nữ

 

447

12C2

Nguyễn Thanh Bảo

Nam

 

448

12C2

Trần Nguyệt Cầm

Nữ

 

449

12C2

Huỳnh Tấn Đoan

Nam

 

450

12C2

Phan Phú Hào

Nam

 

451

12C2

Nguyễn Ngọc Hân

Nữ

 

452

12C2

Trần Phi Hùng

Nam

 

453

12C2

Nguyễn Rắc Lil

Nam

 

454

12C2

Nguyễn Ngọc Linh

Nữ

 

455

12C2

Tống Thảo My

Nữ

 

456

12C2

Nguyễn Bích Ngân

Nữ

 

457

12C2

Dương Mẫn Nghi

Nữ

 

458

12C2

Lê Thừa Nghi

Nữ

 

459

12C2

Lê Thái Nguyên

Nam

 

460

12C2

Lê Huỳnh Như

Nữ

 

461

12C2

Huỳnh Vũ Phong

Nam

 

462

12C2

Chế Minh Phú

Nam

 

463

12C2

Phạm A Qui

Nam

 

464

12C2

Tăng Thị Kim Quyên

Nữ

 

465

12C2

Ngô Anh Thư

Nữ

 

466

12C2

Phạm Anh Thư

Nữ

 

467

12C2

Đặng Da Vis

Nam

 

468

12C3

Tiết Thanh Hoài An

Nam

 

469

12C3

Phạm Hoàng Anh

Nam

 

470

12C3

Trần Hoàng Cương

Nam

 

471

12C3

Trần Trọng Duy

Nam

 

472

12C3

Hà Ngọc Hân

Nữ

 

473

12C3

Trần Như Huy

Nam

 

474

12C3

Lâm Ngọc Huỳnh

Nữ

 

475

12C3

Phan Gia Nguyễn

Nam

 

476

12C3

Nguyễn Trọng Nhân

Nam

 

477

12C3

Lê Huỳnh Như

Nữ

 

478

12C3

Phạm Thanh Phương

Nam

 

479

12C3

Châu