A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách học sinh giỏi, năm học 2019 -2020

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI, NĂM HỌC 2019 - 2020

TT

Lớp

Họ và tên

Giới tính

Ghi chú

1

10C1

Lâm Nhật Hào

Nam

 

2

10C1

Nguyễn Nhật Hoa

Nam

 

3

10C1

Trần Trọng Huân

Nam

 

4

10C1

Ngô Thảo Linh

Nữ

 

5

10C1

Lê Nhật Minh

Nam

 

6

10C1

Trần Thị Minh Thư

Nữ

 

7

10C2

Nguyễn Phan Mỹ Đức

Nữ

 

8

10C2

Tô Chí Hảo

Nam

 

9

10C2

Trần Quốc Lâm

Nam

 

10

10C2

Nguyễn Thị Mai

Nữ

 

11

10C2

Bùi Phước Thuận

Nam

 

12

10C2

Huỳnh Trần Thảo Tiên

Nữ

 

13

10C2

Lê Trần Bảo Trân

Nữ

 

14

10C2

Nguyễn Nhã Trân

Nữ

 

15

10C2

Mai Đức Trọng

Nam

 

16

10C2

Phan Việt Văn

Nam

 

17

10C3

Nguyễn Phạm Thái An

Nữ

 

18

10C3

Nguyễn Trung Kiên

Nam

 

19

10C3

Nguyễn Anh Kiệt

Nam

 

20

10C3

Đặng Thị Nhã Linh

Nữ

 

21

10C3

Hồ Lê Hồng Ngọc

Nữ

 

22

10C3

Từ Tấn Phô

Nam

 

23

10C3

Trương Hoài Phương

Nam

 

24

10C3

Nguyễn Anh Thư

Nữ

 

25

10C3

Lê Thanh Vinh

Nam

 

26

10C4

Lê Văn Đàn

Nam

 

27

10C4

Trần Thị Trúc Linh

Nữ

 

28

10C4

Nguyễn Minh Lộc

Nam

 

29

10C4

Cao Diễm My

Nữ

 

30

10C4

Tô Thị Anh Thư

Nữ

 

31

10C5

Trần Đức Minh

Nam

 

32

10C5

Trần Kim Nhiên

Nữ

 

33

10C5

Nguyễn Thị Việt Phương

Nữ

 

34

10C5

Văn Hữu Trung

Nam

 

35

10C5

Mai Ngọc Vang

Nam

 

36

10C5

Lê Như Ý

Nữ

 

37

10C6

Huỳnh Khánh Bảo

Nam

 

38

10C6

Lâm Thị Mỹ Duyên

Nữ

 

39

10C6

Nguyễn Đỗ Thành Đạt

Nam

 

40

10C6

Nguyễn Ngọc Hân

Nữ

 

41

10C6

Huỳnh Hiếu Huy

Nam

 

42

10C6

Phan Quốc Khánh

Nam

 

43

10C6

Trần Diễm Lệ

Nữ

 

44

10C6

Đoàn Hoàng Phúc Minh

Nữ

 

45

10C6

Phan Thị Mỹ Nguyên

Nữ

 

46

10C6

Huỳnh Chí Nhân

Nam

 

47

10C6

Cao Tấn Phát

Nam

 

48

10C6

Nguyễn Thị Đan Thy

Nữ

 

49

10C6

Lê Anh Tuấn

Nam

 

50

10C7

Lê Nguyễn Việt An

Nữ

 

51

10C7

Lê Gia Huy

Nam

 

52

10C7

Lê Xuân Huy

Nam

 

53

10C7

Đặng Duy Khánh

Nam

 

54

10C7

Nguyễn Thị Hồng Lý

Nữ

 

55

10C7

Đỗ Bảo Ngọc

Nữ

 

56

10C7

Võ Yến Ngọc

Nữ

 

57

10C7

Nguyễn Kiều Nhị

Nữ

 

58

10C7

Phạm Lê Đức Tài

Nam

 

59

10C7

Trương Kim Thư

Nữ

 

60

10C8

Nguyễn Hữu Quốc Hiệp

Nam

 

61

10C8

Đỗ Anh Thư

Nữ

 

62

10C8

Đoàn Trọng Tín

Nam

 

63

10C8

Nguyễn Tô Trinh

Nữ

 

64

10C9

Nguyễn Thái Bảo

Nam

 

65

10C9

Võ Mỹ Huyền

Nữ

 

66

10C9

Dương Thị Kiều My

Nữ

 

67

10C9

Tô Thị Quỳnh Như

Nữ

 

68

10C9

Lâm Thị Thúy Oanh

Nữ

 

69

10C9

Trần Diễm Trân

Nữ

 

70

10C9

Nguyễn Thị Tú Trinh

Nữ

 

71

10C10

Nguyễn Minh Anh

Nữ

 

72

10C10

Trần Đan Chi

Nữ

 

73

10C10

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

 

74

10C10

Dương Nguyễn Vỉnh Kỳ

Nam

 

75

10C10

Trịnh Việt Trinh

Nữ

 

76

10C11

Phan Huỳnh Anh

Nữ

 

77

10C11

Nguyễn Nhựt Hào

Nam

 

78

10C11

Nguyễn Duy Khanh

Nam

 

79

10C11

Nguyễn Thị Hằng Ny

Nữ

 

80

10C11

Huỳnh Nhật Quy

Nam

 

81

10C11

Trần Trúc Quỳnh

Nữ

 

82

10C11

Lâm Như Tâm

Nữ

 

83

10C11

Trịnh Tuyết Trâm

Nữ

 

84

10C11

Nguyễn Thanh Trúc

Nữ

 

85

10C11

Phạm Thảo Vân

Nữ

 

86

10C12

Thái Hồ Ngọc Khánh Đoan

Nữ

 

87

10C12

Phạm Quốc Khánh

Nam

 

88

10C12

Nguyễn Khải Minh

Nam

 

89

10C12

Tô Yến Nhi

Nữ

 

90

10C12

Phạm Trọng Phúc

Nam

 

91

10C12

Trần Tô Anh Thư

Nữ

 

92

10C12

Hồ Uyển Thư

Nữ

 

93

10C12

Trần Lê Tính

Nam

 

94

10C12

Nguyễn Thị Như Ý

Nữ

 

95

10C13

Nguyễn Loan Anh

Nữ

 

96

10C13

Phạm Nhật Thiên

Nam

 

97

10C13

Phan Anh Thư

Nữ

 

98

10C13

Nguyễn Trần Tiến

Nam

 

99

10C14

Nguyễn Minh Dương

Nam

 

100

10C14

Trần Tiểu Như

Nữ

 

101

10C14

Lâm Thị Thanh Thảo

Nữ

 

102

11A1

Nguyễn Văn Thành Đạt

Nam

 

103

11A1

Nguyễn Chí Hiếu

Nam

 

104

11A1

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nữ

 

105

11A1

Đoàn Quốc Huy

Nam

 

106

11A1

Đặng Thừa Khang

Nam

 

107

11A1

Lê Hữu Phú Lộc

Nam

 

108

11A1

Võ Huỳnh My

Nữ

 

109

11A1

Hồ Kim Ngân

Nữ

 

110

11A1

Trần Nhật Nguyễn Nguyễn

Nam

 

111

11A1

Lý Ngọc Phụng

Nữ

 

112

11A1

Lê Ngọc Bích Trang

Nữ

 

113

11A1

Dương Nhã Trân

Nữ

 

114

11A1

Huỳnh Nhựt Trường

Nam

 

115

11A2

Đoái Khả Ái

Nữ

 

116

11A2

Nguyễn Đức Anh

Nam

 

117

11A2

Võ Điền Kỳ Anh

Nam

 

118

11A2

Trần Hoàng Thái Hiên

Nữ

 

119

11A2

Nguyễn Hoàng Khang

Nam

 

120

11A2

Đinh Vương Vĩnh Phúc

Nam

 

121

11A2

Châu Phương Thanh

Nữ

 

122

11A2

Nguyễn Thụy Ngọc Thy

Nữ

 

123

11A2

Nguyễn Minh Tiến

Nam

 

124

11A2

Phạm Ngọc Trân

Nữ

 

125

11A2

Phan Đình Võ

Nam

 

126

11A3

Lê Quỳnh Anh

Nữ

 

127

11A3

La Thế Anh

Nam

 

128

11A3

Bào Thị Duyên

Nữ

 

129

11A3

Nguyễn Việt Đức

Nam

 

130

11A3

Nguyễn Trần Vĩnh Khang

Nam

 

131

11A3

Phan Minh Thông

Nam

 

132

11A3

Đỗ Thái Phương Thùy

Nữ

 

133

11A3

Bùi Xuân Thư

Nữ

 

134

11A3

Lý Diễm Trang

Nữ

 

135

11A4

Đỗ Như Ái

Nữ

 

136

11A4

Trần Trâm Anh

Nữ

 

137

11A4

Nghiêm Văn Đỉnh

Nam

 

138

11A4

Đoái Công Hậu

Nam

 

139

11A4

Võ Nguyên Hưng

Nam

 

140

11A4

Trần Thị Tuyết Mộng

Nữ

 

141

11A4

Lý Hà My

Nữ

 

142

11A4

Lê Ngọc Nên

Nữ

 

143

11A4

Phan Quốc Nhân

Nam

 

144

11A4

Lê Hồng Phúc

Nam

 

145

11A4

Lâm Ngọc Quyên

Nữ

 

146

11A4

Trần Huệ Thảo

Nữ

 

147

11A4

Lê Ngọc Tiền

Nữ

 

148

11A4

Huỳnh Nhật Trường

Nam

 

149

11A4

Trần Hà Uyên

Nữ

 

150

11A4

Phan Trần Ngọc Vy

Nữ

 

151

11A5

Võ Thái Gil

Nam

 

152

11A5

Tô Mai Nhất Huy

Nam

 

153

11A5

Lê Xuân Khải

Nam

 

154

11A5

Lâm Gia Mẫn

Nữ

 

155

11A5

Đỗ Phương Nam

Nam

 

156

11A5

Trần Kim Ngọc

Nữ

 

157

11A5

Diệp Thị Huỳnh Như

Nữ

 

158

11A5

Cao Nhật Phong

Nam

 

159

11A5

Nguyễn Hữu Phước

Nam

 

160

11A5

Võ Phương Quỳnh

Nữ

 

161

11A5

Quách Phước Sang

Nam

 

162

11A5

Huỳnh Nhật Tính

Nam

 

163

11A5

Lê Phạm Bảo Trân

Nữ

 

164

11A5

Trương Trần Kiến Trúc

Nữ

 

165

11A6

Nguyễn Thái Anh

Nam

 

166

11A6

Đặng Như Bình

Nữ

 

167

11A6

Trương Thị Thảo Duyên

Nữ

 

168

11A6

Hồ Hoàng Hảo

Nam

 

169

11A6

Ngô Thị Khánh Huyền

Nữ

 

170

11A6

Nguyễn Huỳnh Khánh

Nam

 

171

11A6

Tiêu Anh Mẫn

Nam

 

172

11A6

Đỗ Thạch Thúy Ngân

Nữ

 

173

11A6

Ngô Thảo Nguyên

Nữ

 

174

11A6

Trang Tuyết Nhi

Nữ

 

175

11A6

Huỳnh Thị Thúy Vy

Nữ

 

176

11A7

Phạm Phương Ảnh

Nữ

 

177

11A7

Phạm Thu Cẩm

Nữ

 

178

11A7

Huỳnh Kim Khánh Đoan

Nữ

 

179

11A7

Huỳnh Như Huyền

Nữ

 

180

11A7

Mai Bá Ngọc

Nam

 

181

11A7

Nguyễn Phương Nhã

Nam

 

182

11A7

Huỳnh Tiểu Ni

Nữ

 

183

11A7

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

 

184

11A7

Dương Đỗ Song Thương

Nữ

 

185

11A7

Huỳnh Bảo Trân

Nữ

 

186

11C2

Trần Thị Huyền Anh

Nữ

 

187

11C2

Nguyễn Rắc Lil

Nam

 

188

11C2

Phạm Văn Mãi

Nam

 

189

11C2

Ngô Bé Ngọc

Nữ

 

190

11C3

Nguyễn Trần Vân Anh

Nữ

 

191

11C3

Lê Minh Nghĩa

Nam

 

192

11C5

Nguyễn Anh Duy

Nam

 

193

11C5

Nguyễn Thị Quỳnh

Nữ

 

194

11C5

Dương Cẩm Trúc

Nữ

 

195

12A1

Trần Đức Anh

Nam

 

196

12A1

Phạm Văn Bình

Nam

 

197

12A1

Đỗ Hoàng Đại

Nam

 

198

12A1

Trang Nguyễn Thanh Đông

Nam

 

199

12A1

Nguyễn Hồng Hạnh

Nữ

 

200

12A1

Nguyễn Nhật Hồ

Nam

 

201

12A1

Phạm Thu Hồng

Nữ

 

202

12A1

Đoái Thuỳ Linh

Nữ

 

203

12A1

Bùi Thị Thuỳ Linh

Nữ

 

204

12A1

Trần Thị Tuyết Mơ

Nữ

 

205

12A1

Phan Trọng Nghĩa

Nam

 

206

12A1

Huỳnh Thu Ngọc

Nữ

 

207

12A1

Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Nữ

 

208

12A1

Nguyễn Huỳnh Như

Nữ

 

209

12A1

Phan Trọng Quốc

Nam

 

210

12A1

Dương Như Quỳnh

Nữ

 

211

12A1

Vũ Ngọc Thanh

Nữ

 

212

12A1

Nguyễn Bảo Trân

Nữ

 

213

12A1

Trần Ngọc Trinh

Nữ

 

214

12A1

Nguyễn Lam Trường

Nam

 

215

12A1

Nguyễn Như Ý

Nữ

 

216

12A2

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nữ

 

217

12A2

Trần Thị Vân Anh

Nữ

 

218

12A2

Trần Văn Dưỡng

Nam

 

219

12A2

Trần Anh Hào

Nam

 

220

12A2

Nguyễn Phước Duy Khang

Nam

 

221

12A2

Nguyễn Chúc Linh

Nữ

 

222

12A2

Hoàng Thị Ngọc Linh

Nữ

 

223

12A2

Mã Thị Xuân Mai

Nữ

 

224

12A2

Nguyễn Hoàng Phúc

Nam

 

225

12A2

Hoàng Kim Phụng

Nữ

 

226

12A2

Lâm Nhựt Tân

Nam

 

227

12A2

Ngô Thanh Thiên

Nam

 

228

12A2

Châu Phú Thịnh

Nam

 

229

12A2

Trần Thị Anh Thư

Nữ

 

230

12A2

Mai Ngọc Trân

Nữ

 

231

12A2

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nữ

 

232

12A2

Trần Nguyễn Như Ý

Nữ

 

233

12A3

Trần Thị Như Anh

Nữ

 

234

12A3

Huỳnh Trung Cường

Nam

 

235

12A3

Nguyễn Minh Khánh Huỳnh

Nam

 

236

12A3

Lý Khang

Nam

 

237

12A3

Võ Gia Khiêm

Nam

 

238

12A3

Trần Nhật Linh

Nam

 

239

12A3

Hồ Diễm My

Nữ

 

240

12A3

Nguyễn Diệu Ngân

Nữ

 

241

12A3

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nam

 

242

12A3

Trần Thảo Nguyên

Nữ

 

243

12A3

Bùi Hồng Như

Nữ

 

244

12A3

Trần Tuyết Như

Nữ

 

245

12A3

Trương Minh Nhựt

Nam

 

246

12A3

Lộ Quốc Phi

Nam

 

247

12A3

Trương Hoàng Phúc

Nam

 

248

12A3

Nguyễn Anh Thư

Nữ

 

249

12A3

Nguyễn Trần Nhật Tiến

Nam

 

250

12A3

Phạm Thuỳ Trang

Nữ

 

251

12A3

Bùi Thị Phương Uyên

Nữ

 

252

12A4

Huỳnh Quang Duy

Nam

 

253

12A4

Trần Phú Hào

Nam

 

254

12A4

Nguyễn Hải Hiểu

Nữ

 

255

12A4

Bao Nhã Linh

Nữ

 

256

12A4

Nguyễn Thuý Linh

Nữ

 

257

12A4

Đặng Nguyễn Trà My

Nữ

 

258

12A4

Đào Trọng Nam

Nam

 

259

12A4

Phạm Đình Nghị

Nam

 

260

12A4

Hà Thảo Nguyên

Nữ

 

261

12A4

Lê Duy Nhân

Nam

 

262

12A4

Huỳnh Mỹ Nhi

Nữ

 

263

12A4

Bùi Thị Thảo Như

Nữ

 

264

12A4

Nguyễn Hoài Phương

Nam

 

265

12A4

Dương Chí Quỳnh

Nam

 

266

12A4

Phan Tấn Thành

Nam

 

267

12A4

Hà Bùi Thu Thảo

Nữ

 

268

12A4

Phạm Quang Thế

Nam

 

269

12A4

Lâm Kim Thóa

Nữ

 

270

12A4

Cao Quyền Trân

Nữ

 

271

12A4

Phương Trung Vĩnh

Nam

 

272

12A5

Võ Nguyễn Hương Bình

Nữ

 

273

12A5

Phạm Thị Diệp

Nữ

 

274

12A5

Huỳnh Kiên Duy

Nam

 

275

12A5

Trần Nhựt Linh

Nam

 

276

12A5

Nguyễn Đăng Hoàng Nhật

Nam

 

277

12A5

Dương Khánh Quỳnh

Nam

 

278

12A5

Cao Minh Sang

Nam

 

279

12A5

Huỳnh Ngọc Linh Thi

Nữ

 

280

12A5

Nguyễn Viết Gia Thịnh

Nam

 

281

12A5

Phan Đình Văn

Nam

 

282

12A5

Trương Doãn Tuấn Vũ

Nam

 

283

12A5

Phạm Tường Vy

Nữ

 

284

12A5

Lê Thị Như Ý

Nữ

 

285

12C1

Lưu Vĩnh Phúc

Nam

 

286

12C1

Lê Thuý Quỳnh

Nữ

 

287

12C1

Tiêu Như Thư

Nữ

 

288

12C2

Trần Trúc Quỳnh

Nữ

 

289

12C3

Huỳnh Oanh Ngọc

Nữ

 

290

12C3

Trần Loan Thảo

Nữ

 

291

12C3

Nguyễn Kim Thuỳ

Nữ

 

292

12C4

Nguyễn Kiều Diễm

Nữ

 

293

12C4

Đỗ Thị Thu Hà

Nữ

 

294

12C4

Ngô Thành Phát

Nam

 

295

12C4

Nguyễn Lê Vi

Nữ

 

296

12C5

Nguyễn Đức Trọng

Nam

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.540
Hôm qua : 2.248
Tháng 04 : 33.335
Năm 2021 : 192.499