A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách học sinh giỏi, học kỳ I, năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021

TT

Lớp

Họ và tên

Giới tính

Ghi chú

1

10C1

Trần Diễm Hằng

Nữ

 

2

10C1

Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Nữ

 

3

10C1

Trần Cao Hương Trầm

Nữ

 

4

10C1

Tăng Trọng Tùng

Nam

 

5

10C2

Đỗ Như An

Nữ

 

6

10C2

Nguyễn Lan Anh

Nữ

 

7

10C2

Ngô Gia Bảo

Nam

 

8

10C2

Lê Nhật Duy

Nam

 

9

10C2

Ngô Kỷ Đằng

Nam

 

10

10C2

Lê Nguyễn Anh Khôi

Nam

 

11

10C2

Nguyễn Lê Quang Minh

Nam

 

12

10C2

Đặng Thị Yến Nhi

Nữ

 

13

10C2

Mã Phương Thảo

Nữ

 

14

10C2

Nguyễn Đoan Thời

Nữ

 

15

10C2

Nguyễn Minh Thư

Nữ

 

16

10C2

Tiêu Như Ý

Nữ

 

17

10C3

Trần Lan Anh

Nữ

 

18

10C3

Võ Nhật Huyền

Nữ

 

19

10C3

Nguyễn Hà Phượng Oanh

Nữ

 

20

10C3

Nguyễn Hồ Minh Quý

Nam

 

21

10C4

Trần Phan Đỉnh

Nam

 

22

10C4

Nguyễn Phi Hải

Nam

 

23

10C4

Tạ Trung Hiếu

Nam

 

24

10C4

Nguyễn Duy Khánh

Nam

 

25

10C4

Nguyễn Thanh Nhân

Nữ

 

26

10C4

Bùi Xuân Nhi

Nữ

 

27

10C4

Nguyễn Thùy Nhiên

Nữ

 

28

10C4

Lê Huỳnh Nhu

Nữ

 

29

10C4

Ngô Huỳnh Thanh Vân

Nữ

 

30

10C4

Hứa Như Ý

Nữ

 

31

10C5

Trần Út Hân

Nữ

 

32

10C5

Trần Thị Thảo Uyên

Nữ

 

33

10C6

Mai Nhật Huy

Nam

 

34

10C6

Trần Minh Phúc

Nam

 

35

10C6

Nguyễn Trúc Quỳnh

Nữ

 

36

10C6

Lê Thị Mỹ Uyên

Nữ

 

37

10C7

Hồng Mỹ Khanh

Nữ

 

38

10C7

Đỗ Hồng Ny

Nữ

 

39

10C7

Nguyễn Trần Gia Quyên

Nữ

 

40

10C7

Đoàn Quốc Thắng

Nam

 

41

10C8

Trần Huỳnh Nhật Khang

Nam

 

42

10C8

Quách Xuân Mỹ

Nữ

 

43

10C8

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nữ

 

44

10C8

Lê Nguyễn

Nam

 

45

10C9

Nguyễn Nhật Ân

Nam

 

46

10C9

Nguyễn Phúc Duy

Nam

 

47

10C9

Nguyễn Cẩm Duyên

Nữ

 

48

10C9

Trần Hiếu Nghĩa

Nam

 

49

10C9

Võ Như Quỳnh

Nữ

 

50

10C9

Huỳnh Trần Anh Thư

Nữ

 

51

10C9

Trần Nguyễn Ngọc Trầm

Nữ

 

52

10C9

Dương Bảo Trân

Nữ

 

53

10C10

Trương Vũ Bình

Nam

 

54

10C10

Nguyễn Công Chức

Nam

 

55

10C10

Huỳnh Hữu Đức

Nam

 

56

10C10

Nguyễn Ngọc Hân

Nữ

 

57

10C10

Nguyễn Yến Nhi

Nữ

 

58

10C11

Nguyễn Quang Huy

Nam

 

59

10C11

Phạm Lương Yến Nhi

Nữ

 

60

10C11

Võ Ngọc Thư

Nữ

 

61

10C11

Lê Nguyễn Bảo Trân

Nữ

 

62

10C12

Nguyễn Ngọc Cẩm

Nữ

 

63

10C12

Trần Nguyễn Như Huyền

Nữ

 

64

10C12

Phạm Quốc Minh

Nam

 

65

10C12

Trần Hằng Ni

Nữ

 

66

10C12

Phạm Thị Nhã Quyên

Nữ

 

67

10C12

Phan Thúy Trân

Nữ

 

68

10C12

Phan Thảo Vy

Nữ

 

69

10C13

Trần Bảo Huy

Nam

 

70

10C13

Nguyễn Khánh Linh

Nam

 

71

10C13

Hồ Huỳnh My

Nữ

 

72

11A1

Lâm Nhật Hào

Nam

 

73

11A1

Lê Xuân Huy

Nam

 

74

11A1

Dương Nguyễn Vĩnh Kỳ

Nam

 

75

11A1

Phạm Thị Phương Nga

Nữ

 

76

11A1

Cao Tấn Phát

Nam

 

77

11A1

Nguyễn Trần Tiến

Nam

 

78

11A1

Đoàn Trọng Tín

Nam

 

79

11A2

Trần Quốc Lâm

Nam

 

80

11A2

Phạm Lê Đức Tài

Nam

 

81

11A3

Lê Nguyễn Việt An

Nữ

 

82

11A3

Phạm Quốc Khánh

Nam

 

83

11A3

Tô Yến Nhi

Nữ

 

84

11A3

Trần Minh Nhựt

Nam

 

85

11A3

Nguyễn Thị Hằng Ny

Nữ

 

86

11A3

Trần Quang Thịnh

Nam

 

87

11A3

Bùi Phước Thuận

Nam

 

88

11A3

Nguyễn Nhã Trân

Nữ

 

89

11A4

Nguyễn Trung Kiên

Nam

 

90

11A4

Lữ Vũ Luân

Nam

 

91

11A4

Cao Diễm My

Nữ

 

92

11A4

Phan Thị Mỹ Nguyên

Nữ

 

93

11A4

Trần Tô Anh Thư

Nữ

 

94

11A4

Lê Thành Vinh

Nam

 

95

11A5

Phan Huỳnh Anh

Nữ

 

96

11A5

Huỳnh Khánh Bảo

Nam

 

97

11A5

Lê Văn Đàn

Nam

 

98

11A5

Huỳnh Hiếu Huy

Nam

 

99

11A5

Trần Diễm Lệ

Nữ

 

100

11A5

Lâm Thị Thúy Oanh

Nữ

 

101

11A5

Trần Trúc Quỳnh

Nữ

 

102

11A5

Lâm Thị Thanh Thảo

Nữ

 

103

11A5

Lê Anh Tuấn

Nam

 

104

11A6

Huỳnh Kim Tâm Đoan

Nữ

 

105

11A6

Tô Chí Hảo

Nam

 

106

11A6

Nguyễn Duy Khanh

Nam

 

107

11A6

Nguyễn Khải Minh

Nam

 

108

11A6

Trần Đức Minh

Nam

 

109

11A6

Trần Kim Nhiên

Nữ

 

110

11A6

Huỳnh Nhật Quy

Nam

 

111

11A7

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

 

112

11A7

Lê Nhật Minh

Nam

 

113

11A7

Huỳnh Chí Nhân

Nam

 

114

11A7

Trương Hoài Phương

Nam

 

115

11A7

Nguyễn Anh Thư

Nữ

 

116

11A7

Huỳnh Trần Thảo Tiên

Nữ

 

117

11A7

Văn Hữu Trung

Nam

 

118

11A7

Mai Ngọc Vang

Nam

 

119

11C2

Thái Hồ Ngọc Khánh Đoan

Nữ

 

120

11C2

Nguyễn Thanh Kiều

Nữ

 

121

11C3

Đặng Thị Nhã Linh

Nữ

 

122

11C5

Trần Thị Mỹ Duyên

Nữ

 

123

12A1

Đặng Thừa Khang

Nam

 

124

12A1

Lê Hữu Phú Lộc

Nam

 

125

12A1

Lê Ngọc Bích Trang

Nữ

 

126

12A1

Dương Nhã Trân

Nữ

 

127

12A1

Huỳnh Nhựt Trường

Nam

 

128

12A2

Nguyễn Đức Anh

Nam

 

129

12A2

Võ Điền Kỳ Anh

Nam

 

130

12A2

Nguyễn Hoàng Khang

Nam

 

131

12A2

Đinh Vương Vĩnh Phúc

Nam

 

132

12A2

Nguyễn Minh Tiến

Nam

 

133

12A2

Phạm Ngọc Trân

Nữ

 

134

12A3

La Thế Anh

Nam

 

135

12A3

Lê Quỳnh Anh

Nữ

 

136

12A3

Bào Thị Duyên

Nữ

 

137

12A3

Nguyễn Trần Vĩnh Khang

Nam

 

138

12A3

Phan Minh Thông

Nam

 

139

12A3

Bùi Xuân Thư

Nữ

 

140

12A3

Lý Diễm Trang

Nữ

 

141

12A4

Đỗ Như Ái

Nữ

 

142

12A4

Nghiêm Văn Đỉnh

Nam

 

143

12A4

Đoái Công Hậu

Nam

 

144

12A4

Trần Như Huyền

Nữ

 

145

12A4

Lâm Ngọc Quyên

Nữ

 

146

12A4

Trần Huệ Thảo

Nữ

 

147

12A4

Lê Ngọc Tiền

Nữ

 

148

12A4

Trần Hà Uyên

Nữ

 

149

12A4

Phan Trần Ngọc Vy

Nữ

 

150

12A5

Võ Thái Gil

Nam

 

151

12A5

Lâm Gia Mẫn

Nữ

 

152

12A5

Đỗ Phương Nam

Nam

 

153

12A5

Cao Nhật Phong

Nam

 

154

12A5

Võ Phương Quỳnh

Nữ

 

155

12A5

Võ Linh Thư

Nữ

 

156

12A6

Nguyễn Thái Anh

Nam

 

157

12A6

Đặng Như Bình

Nữ

 

158

12A6

Trương Thị Thảo Duyên

Nữ

 

159

12A6

Ngô Thị Khánh Huyền

Nữ

 

160

12A6

Nguyễn Huỳnh Khánh

Nam

 

161

12A6

Huỳnh Thị Thúy Vy

Nữ

 

162

12A7

Phạm Phương Ảnh

Nữ

 

163

12A7

Phạm Thu Cẩm

Nữ

 

164

12A7

Huỳnh Như Huyền

Nữ

 

165

12A7

Lâm Thị Xuân Mai

Nữ

 

166

12A7

Mai Bá Ngọc

Nam

 

167

12A7

Nguyễn Phương Nhã

Nam

 

168

12A7

Huỳnh Tiểu Ni

Nữ

 

169

12A7

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

 

170

12A7

Dương Đỗ Song Thương

Nữ

 

171

12A7

Huỳnh Bảo Trân

Nữ

 

172

12A7

Lương Thị Ý

Nữ

 

173

12C1

Trần Thị Ngọc Hà

Nữ

 

174

12C2

Trần Thị Huyền Anh

Nữ

 

175

12C2

Phạm Văn Mải

Nam

 

176

12C2

Ngô Bé Ngọc

Nữ

 

177

12C3

Nguyễn Trần Vân Anh

Nữ

 

178

12C3

Huỳnh Minh Đức

Nam

 

179

12C3

Lê Minh Nghĩa

Nam

 

180

12C3

Vương Phước Nghĩa

Nam

 

181

12C3

Nguyễn Triều Phát

Nam

 

182

12C3

Hồ Như Ý

Nữ

 

183

12C4

Châu Phương Thanh

Nữ

 

184

12C5

Nguyễn Anh Duy

Nam

 

185

12C5

Trần Nguyễn Tuyết Mai

Nữ

 

186

12C5

Nguyễn Thị Quỳnh

Nữ

 

187

12C5

Võ Huyền Trân

Nữ

 

188

12C5

Dương Cẩm Trúc

Nữ

 


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn:Trường THPT Phan Ngọc Hiển Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.505
Hôm qua : 2.248
Tháng 04 : 33.300
Năm 2021 : 192.464