Học sinh đạt nhất, nhì, ba theo khối học kỳ I, năm học 2019 - 2020