A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề và đáp án bài thi HKI, môn Lịch sử 11, năm học 2019 - 2020

Đề và đáp án bài thi HKI, môn Lịch sử 11, năm học 2019 - 2020

SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN LỊCH SỬ – 11

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Câu

136

235

337

438

1

C

C

A

C

2

D

A

B

C

3

C

A

B

A

4

B

A

A

D

5

B

B

C

D

6

A

C

A

A

7

B

C

C

B

8

B

D

B

C

9

B

C

C

C

10

D

D

B

D

11

A

D

C

C

12

A

B

D

C

13

C

C

C

D

14

D

B

A

B

15

D

A

A

A

16

C

B

B

D

17

D

B

C

B

18

A

C

A

C

19

C

C

C

A

20

C

D

A

A

21

D

D

A

C

22

B

B

D

A

23

B

A

C

A

24

A

B

D

C

PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: (1.0đ)

+ Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản..., hàng chục triệu người thất nghiệp...Mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, từ khủng hoảng kinh tế dẫn ấên khủng hoảng về chính trị

- để đối phó các nước Mĩ, Anh, Pháp :nhiều thuộc địa tiến hành cải cách kinh tế....

- các nướcĐức, Ý, Nhật không có, ít thuộc địa tiến hành phát xít hoá chính quyền, chạy đau vũ trang phát động chiến tranh thế giới

→ Về quan hệ quốc tế : Làm hình thành hai khối đế quốc đối lập. Một bên là Mĩ, Anh, Pháp và một bên là Đức, Italia, Nhật. Bản ráo riết chạy đua vũ trang, báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

 

Câu 2: (3.0 điểm)

- Sau cách mạng tháng Hai nước Nga song song tồn tại hai chính quyền,....

- Nước Nga vẫn tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhât, nhân dân cực khổ,...

- Chính quyền vẫn chưa hoàn toàn thuộc về tay giai cấp vô sản ; Quyền lực chủ yếu vẫn thuộc về tay giai cấp tư sản,...

- Đảng Bôn sê vích quyết định chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN

* Ý nghĩa

+ Đối với nước Nga: Làm thay đổi tình hình đất nước ,... ,..; làm thay đổi số phận hàng triệu con người Nga, mở ra một kỷ nguyên mới,... ,...

+ Đối với thế giới: Làm thay đổi cục diện thế giới  ,... có ảnh hưởng đến phong trào cách mạng thế giới ,.. ,...

* Ảnh hưởng của CMXHCN tháng Mười Nga 1917 đến Việt Nam: HS viết theo hiểu biết của mình nhưng phải đảm bảo các ý chính:

+ Thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang một thời kì mới…     

+ Năm 1920,Nguyễn Ái Quốc bắt gặp luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin và tin theo Lê Nin và quyết định làm cách mạng như cách mạng tháng Mười, đó là con dường cách mạng vô sản…..

+ Kinh nghiệm cách mạng tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

+ Học tập và làm theo cách mạng tháng Mười, Đảng ta xây dựng khối đoàn kết Công- Nông-Binh hình thành sức mạnh to lớn chống đế quốc, thực dân và chế độ phong kiến…

----------------------------

SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN LỊCH SỬ,  KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Mã đề 136

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Có 24 câu, 6.0 điểm.

Câu 1: Sự kiện nào sau đây đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức?

    A. Năm 1934, Hin-đen-bua qua đời.           B. Năm 1919, Đảng quốc xã được thành lập.

    C. Năm 1933, Hít-le làm thủ tướng.            D. Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm.

Câu 2: Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ:

    A. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

    B. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch oán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương.

    C. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp.

    D. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn.

Câu 3: Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) buộc các nước tư bản phải

    A. tìm cách tiêu diệt Liên Xô.                            B. chống lại Quốc tế Cộng sản.

    C. xem xét lại con đường phát triển                   D. tăng cường chạy đua vũ trang.

Câu 4: Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết sau cách mạng?

    A. Duy trì bộ máy chính quyền cũ.

    B. Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ.

    C. Đàm phán để xây dựng bộ máy chính quyền cũ.

    D. Xây dựng quân đội Xô viết hùng mạnh.

Câu 5: Trong công nghiệp, chính quyền Hít-le tập trung phát triển nhất ngành nào?

    A. Công nghiệp chế tạo.                          B. Công nghiệp quân sự.  

    C. Công nghiệp hóa chất.                        D. Công nghiệp năng lượng.

Câu 6: Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4-1917) là:

    A. Luận cương tháng tư.                                 B. Báo cáo chính trị tháng tư.

  • C. Cương lĩnh tháng tư.                                  D. Chính cương tháng tư.

Câu 7: Thế lực phản động hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 – 1933 là :

    A. Đảng trung tâm.                                      B. Đảng Đảng Quốc xã

    C. Đảng liên minh xã hội thiên chúa giáo.       D. Đảng liên minh dân chủ thiên chúa giáo.

Câu 8: Trật tự thế giới mới được thiết lập theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn phản ánh

    A. sự mâu thuẫn với nước Nga xô viết.

    B. tương quan lực lượng giữa các nước tư bản.

    C. sự ra thất bại của phe Liên minh.

    D. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Câu 9: Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do:

    A. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước.

    B. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa.

    C. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

    D. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Câu 10: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là:

    A. Bộ Tổng tham mưu.                                B. Ủy ban hành chính cách mạng.

  • C. Uỷ ban Quân sự cách mạng.                    D. Trung tâm Quân sự cách mạng.

Câu 11: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là?

    A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới   B. Là cuộc cách mạng tư sản         

    C. Là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.          D. Là cuộc cách mạng vô sản           

Câu 12: Mục đích chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

    A. Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận

    B. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

    C. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản

    D. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa

Câu 13: Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) ?

    A. Khủng hoảng có quy mô trên thế giới.         B. Khủng hoảng thừa kéo dài nhất.

    C. Khủng hoảng thừa, có quy mô lớn.               D. Khủng hoảng thiếu.

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga đầu năm 1918?

    A. Lênin từ Phần Lan trở về nước.

    B. Thủ tướng Kêrenxki (của Chính phủ lâm thời tư sản) bị bắt.

    C. Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva.

    D. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn.

Câu 15: Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?

    A. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ.

    B. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.

    C. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

    D. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Câu 16: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?

    A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản.

    B. Gây hậy quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

    C. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản.

    D. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn.

Câu 17: “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì:

    A. Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế,tiềm lực quân sự.

    B. Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau.

    C. Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng.

    D. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi.

Câu 18: Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô rong những năm 1921- 1941.

    A. Thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn.

    B. Kiên trì, bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế.

    C. Từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế của các nước đế quốc.

    D. Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của các nước đế quốc

Câu 19: Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lênin là gì?

    A. Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển.

    B. Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản.

    C. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN.

    D. Duy trì chế độ lâm thời của giai cấp tư sản.

Câu 20: Tại sao Đức lại dễ dàng rút ra khỏi Hội Quốc liên và tự do hành động?

    A. Vì Đức có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu.

    B. Vì Đức được các nước khác tạo điều kiện.

    C. Vì Hội Quốc liên là một tổ chức quốc tế còn lỏng lẻo, vai trò chưa cao.

    D. Vì Đức có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất châu Âu.

Câu 21: Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

    A. Tình hình chính trị không ổn định.

    B. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn.

    C. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.

    D. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài.

Câu 22: Trong hai năm đầu tiên (1926-1927), công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô đã giải quyết được các vấn đề cơ bản là:

    A. vốn đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân.

    B. vốn đầu tư, đào tạo cán bộ kĩ thuật, công nhân lành nghề.

    C. nạn thất nghiệp, công nhân lành nghề, cải thiện đời sống.

    D. đào tạo cán bộ kĩ thuật, lương thực thực phẩm, cải thiện đời sống.

Câu 23: Thể chế chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là:

    A. Thể chế quân chủ chuyên chế.                         B. Thể chế Cộng hòa.

    C. Thể chế quân chủ lập hiến.                               D. Thể chế Xã hội chủ nghĩa.

Câu 24: Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là:

    A. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

    B. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

    C. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

    D. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

II. PHẦN TỰ LUẬN: Có 2 câu, 4.0 điểm.

Câu 1: Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới? (1.0 điểm)

Câu 2: Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng? Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với việt Nam? (3.0 điểm)

------ HẾT ------

Mã đề 235

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Có 24 câu, 6.0 điểm.

Câu 1: Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ:

    A. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch oán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương.

    B. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp.

    C. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn.

    D. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

Câu 2: Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4-1917) là:

  • A. Luận cương tháng tư.                                   B. Chính cương tháng tư.
  • C. Báo cáo chính trị tháng tư.                             D. Cương lĩnh tháng tư.

Câu 3: “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì:

    A. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi.

    B. Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng.

    C. Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau.

    D. Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế,tiềm lực quân sự.

Câu 4: Trong hai năm đầu tiên (1926-1927), công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô đã giải quyết được các vấn đề cơ bản là:

    A. vốn đầu tư, đào tạo cán bộ kĩ thuật, công nhân lành nghề.

    B. nạn thất nghiệp, công nhân lành nghề, cải thiện đời sống.

    C. vốn đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân.

    D. đào tạo cán bộ kĩ thuật, lương thực thực phẩm, cải thiện đời sống.

Câu 5: Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) ?

    A. Khủng hoảng thừa kéo dài nhất.                B. Khủng hoảng thừa, có quy mô lớn.

    C. Khủng hoảng có quy mô trên thế giới.        D. Khủng hoảng thiếu.

Câu 6: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?

    A. Gây hậy quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

    B. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn.

    C. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản.

    D. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản.

Câu 7: Tại sao Đức lại dễ dàng rút ra khỏi Hội Quốc liên và tự do hành động?

    A. Vì Đức được các nước khác tạo điều kiện.

    B. Vì Đức có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất châu Âu.

    C. Vì Hội Quốc liên là một tổ chức quốc tế còn lỏng lẻo, vai trò chưa cao.

    D. Vì Đức có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu.

Câu 8: Mục đích chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

    A. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa

    B. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản

    C. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

    D. Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận

Câu 9: Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết sau cách mạng?

    A. Xây dựng quân đội Xô viết hùng mạnh.

    B. Đàm phán để xây dựng bộ máy chính quyền cũ.

    C. Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ.

    D. Duy trì bộ máy chính quyền cũ.

Câu 10: Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô rong những năm 1921- 1941.

    A. Từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế của các nước đế quốc.

    B. Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của các nước đế quốc

    C. Kiên trì, bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế.

    D. Thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn.

Câu 11: Thể chế chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là:

    A. Thể chế Xã hội chủ nghĩa.                              B. Thể chế quân chủ lập hiến.

    C. Thể chế quân chủ chuyên chế.                        D. Thể chế Cộng hòa.

Câu 12: Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do:

    A. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân.

    B. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa.

    C. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước.

    D. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

Câu 13: Trong công nghiệp, chính quyền Hít-le tập trung phát triển nhất ngành nào?

    A. Công nghiệp năng lượng.                               B. Công nghiệp chế tạo.

    C. Công nghiệp quân sự.                                    D. Công nghiệp hóa chất.                     

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga đầu năm 1918?

    A. Lênin từ Phần Lan trở về nước.

    B. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn.

    C. Thủ tướng Kêrenxki (của Chính phủ lâm thời tư sản) bị bắt.

    D. Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva.

Câu 15: Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) buộc các nước tư bản phải

    A. xem xét lại con đường phát triển                    B. chống lại Quốc tế Cộng sản.

    C. tìm cách tiêu diệt Liên Xô.                              D. tăng cường chạy đua vũ trang.

Câu 16: Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

    A. Tình hình chính trị không ổn định.

    B. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài.

    C. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.

    D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn.

Câu 17: Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là:

    A. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

    B. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

    C. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

    D. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

Câu 18: Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lênin là gì?

    A. Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản.

    B. Duy trì chế độ lâm thời của giai cấp tư sản.

    C. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN.

    D. Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển.

Câu 19: Trật tự thế giới mới được thiết lập theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn phản ánh

    A. sự ra thất bại của phe Liên minh.

    B. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

    C. tương quan lực lượng giữa các nước tư bản.

    D. sự mâu thuẫn với nước Nga xô viết.

Câu 20: Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?

    A. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

    B. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.

    C. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ.

    D. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Câu 21: Sự kiện nào sau đây đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức?

    A. Năm 1919, Đảng quốc xã được thành lập.  B. Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm.

    C. Năm 1934, Hin-đen-bua qua đời.              D. Năm 1933, Hít-le làm thủ tướng.

Câu 22: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là:

  • A. Ủy ban hành chính cách mạng.             B. Trung tâm Quân sự cách mạng.
  • C. Bộ Tổng tham mưu.                             D. Uỷ ban Quân sự cách mạng.

Câu 23: Thế lực phản động hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 – 1933 là :

    A. Đảng Đảng Quốc xã                               B. Đảng liên minh dân chủ thiên chúa giáo.

    C. Đảng trung tâm.                                    D. Đảng liên minh xã hội thiên chúa giáo.

Câu 24: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là?

    A. Là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

    B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

    C. Là cuộc cách mạng tư sản         

    D. Là cuộc cách mạng vô sản            

II. PHẦN TỰ LUẬN: Có 2 câu, 4.0 điểm.

Câu 1: Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới? (1.0 điểm)

Câu 2: Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng? Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với việt Nam? (3.0 điểm).

------ HẾT ------

 


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn:Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Phan Ngọc Hiển Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.041
Hôm qua : 1.831
Tháng 09 : 56.111
Năm 2020 : 794.153