A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề và đáp án bài thi HKI, môn Lịch sử 10, năm học 2019 - 2020

Đề và đáp án bài thi HKI, môn Lịch sử 10, năm học 2019 - 2020

ĐÁP ÁN HKI – NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN LỊCH SỬ - KHỐI LỚP 10

Phần trắc nghiệm:

Câu

001

002

003

004

1

C

A

C

B

2

D

D

D

D

3

D

D

D

A

4

D

D

A

D

5

A

B

A

D

6

D

A

B

A

7

D

C

C

B

8

B

D

A

A

9

C

B

D

D

10

A

D

B

C

11

D

D

A

B

12

D

C

B

C

13

D

B

A

C

14

C

D

A

D

15

D

B

D

C

16

C

D

C

C

 

Phần tự luận:

Câu 1: Tiền đề, diễn biến và hệ quả của phát kiến địa lí:

- Nguyên nhân phát kiến địa lý:

+ Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc thị trường cao.

+ Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.

+ Khoa học - kỹ thuật có những bước tiến quan trọng như kỹ thuật mới trong đóng tàu xa bàn, hải đồ...

- Các cuộc phát kiến địa lý lớn:

+ Năm 1498 B.Đi-a-xơ đã đi vòng cực Nam của lục địa Châu Phi, đặt tên mủi Hảo Vọng.

+ Va-xcô đơ Ga-ma đã đến được Ca-li cut của Ấn Độ (5- 1498).

+ Tháng 8-1492 C.Cô-lôm-bô đến được CuBa và một số đảo vùng biển Caribê. Ông là người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ.

+ Ma-gien-lan là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển (1519 - 1521).

-Hệ quả của phát kiến địa lý:

+ Đem lại hiểu biết mới về trái đất, về những con đường mới, dân tộc mới. Thị trường thế giới được mở rộng.

+ Thúc đẩy nhanh sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.

+ Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

Câu 2: Nguyên nhân ra đời, tổ chức và vai trò của thành thị trung đại:  

- Nguyên nhân ra đời:

+ Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

+ Thị trường buôn bán tự do.

+ Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa.

+ Thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sông nơi có đông người qua lại lập xưởng sản xuất và buôn bán nên thành thị ra đời.

-Tổ chức:

            + Cư dân chủ yếu là thương nhân và thợ thủ công.

            +Tổ chức thành các phường hội và đặt ra các phường quy

            +Tổ chức hội chợ để buôn bán trao đổi sản phẩm.

- Vai trò thành thị:

+ Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.

+ Góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, hình thành chế độ phong kiến tập quyền, tạo điều kiện thống nhất các quốc gia, dân tộc.

+Đặc biệt mang lại không khí tự do, mở mang tri thức cho con người, hình thành các trường đại học lớn ở Châu Âu.

-------------------------------

ĐỀ THI HKI, NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 10

Thời gian làm bài : 15 phút;

Mã đề 001

PHẦN TRẮC NGHIỆM:   (4đ)

Câu 1:  Cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV-XVI đã đạt được kết quả ngoài mong muốn của con người, đó là gì?

    A.   Phát hiện ra vùng đất mới, dân tộc mới.

    B.   Phát hiện ra châu Đại Dương.

    C.   Phát hiện ra châu Mĩ .

    D.   Phát hiện ra con đường buôn bán mới.

Câu 2:  Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của các hội chợ ở Châu Âu trung đại nhằm mục đích gì?

    A.   Thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển.

    B.   Chống lại các thế lực phong kiến.

    C.   Bảo vệ thương hội.

    D.   Thúc đẩy hoạt động thương mại.

Câu 3:  Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hoá, khoa học thiên tài, người ta thường gọi là?

    A.   “những con người xuất chúng”                      B.   “những con người thông minh”

    C.   “những con người vĩ đại’’                               D.   “những con người khổng lồ”

Câu 4:  Văn hoá phục hưng đã đề cao vấn đề gì?

    A.   Khoa học tự nhiên.

    B.   Tôn giáo và văn hóa.

    C.   Khoa học- xã hội nhân văn.

    D.   Giá trị con người và tự do cá nhân.

Câu 5:  Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?

    A.   Ấn Độ và các nước phương Đông.

    B.   Nhật Bản và các nước phương Đông.

    C.   Ấn Độ và các nước phương Tây.

    D.   Trung Quốc và các nước phương Đông.

Câu 6:  Nước nào là quê hương của phong trào Văn hoá phục hưng?

    A.   Pháp                        B.   Hà Lan                        C.   Đức                              D.   I-ta-li-a

Câu 7:  Lĩnh vực nào thể hiện sự tiến bộ của khoa học kĩ thụât vào thế kỉ XV ở các nước châu Âu?

    A.  Sự hiểu biết về dự báo thời tiết .

    B.  Hiểu biết về thiên văn và du lịch.

    C.  Sự hiểu biết về địa lí, đại dương.

    D.  Sự hiểu biết về đại dương, sử dụng la bàn.

Câu 8:  Một trong những nguyên nhân dưới đây dẫn đến cuộc phát triển địa lí ở thế kỉ XV-XVI là

    A.   Do nhu cầu muốn tiến hành chiến tranh xâm lược các nước.

    B.   Do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng.

    C.   Do xã hội Tây Âu nảy sinh nhiều mâu thuẫn về kinh tế và xã hội.

    D.   Do khoa học- kí thuật lúc này đã có những bước tiến quan trọng.

Câu 9:  Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?

    A.   Lãnh chúa phong kiến.                                    B.   Giai cấp nô lệ.

    C.   Giai cấp nông nô.                                             D.   Giai cấp nông dân tự do.

Câu 10:  Đế quốc Rô-ma hùng cứ một thời, đến năm 476 bị bộ tộc nào xâm chiếm?

    A.   Bị bộ tộc Giéc-man xâm chiếm.

    B.   Bị bộ tộc Giéc-man và Hung –nô xâm chiếm.

    C.   Bị bộ tộc Tây Gốt xâm chiếm.

    D.   Bị bộ tộc Hung-nô xâm chiếm .

Câu 11:  Công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào là gì?

    A.   Ăng co Vát             B.   Bay-on.                       C.   Ăng co Thom             D.   Thạt Luổng

Câu 12:  Dưới ách áp bức, bóc lột của lãnh chúa phong kiến, nông nô đã làm gì?

    A.   Bỏ trốn vào rừng.

    B.   Đốt cháy kho tàng của lãnh chúa.

    C.   Nhẫn nhục chịu đựng.

    D.   Nổi dậy đấu tranh chống lãnh chúa.

Câu 13:  Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm có những giai cấp cơ bản nào?

    A.   Lãnh chúa và nông dân tự do.                        B.   Địa chủ và nông dân.

    C.   Giai cấp nông nô.                                             D.   Lãnh chúa và nông nô.

Câu 14:  Nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc trong các lãnh địa phong kiến Tây Âu được biểu hiện như thế nào?

    A.   Đất khầu phần được lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy và thu tô thuế.

    B.   Nông nô bị buộc chặt vào lãnh địa, nếu ai bỏ trốn sẽ bị trừng phạt.

    C.   Tất cả sản phẩm đều được nông nô làm ra trong lãnh địa, không có sự giao lưu buôn bán với bên ngoài.

    D.   Mỗi lãnh địa có một khu vực đất đai rộng lớn, trong đó có ruộng đất, ao, hồ để cho nông nô sản xuất.

Câu 15:  Thời kì phát triển của Vương quốc Cam- pu- chia gọi là thời kì gì?

    A.   Thời kì Bay-on.                                                 B.   Thời kì thình đạt.

    C.   Thời kì hoàng kim.                                           D.   Thời kì Ăng –co.

Câu 16:  Thế nào là Văn hoá Phục hưng?

    A.   Phục hưng lại nền văn hoá phong kiến thời trung đại.

    B.   Khôi phục lại toàn bộ nền văn hoá cổ đại.

    C.   Khôi Phục tinh hoa của Hi Lạp, Rô-ma và sáng tạo nền văn hoá mới.

    D.   Khôi phục lại những gì đã mất của văn hoá.

PHẦN TỰ LUẬN:   (6đ)

Câu 1: Tiền đề, diễn biến và hệ quả của phát kiến địa lí?         (3đ)

Câu 2: Nguyên nhân ra đời, tổ chức và vai trò của thành thị trung đại?  (3đ)

------ HẾT ------


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn:Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Phan Ngọc Hiển Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.085
Hôm qua : 1.831
Tháng 09 : 56.155
Năm 2020 : 794.197