A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề và đáp án bài kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2020-2021, môn Lịch sử 10

KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 10

ĐÁP ÁN

A - Phần trắc nghiệm:

 

ĐỀ 001

ĐỀ 002

ĐỀ 003

ĐỀ 004

1D

1A

1D

1B

2C

2B

2C

2D

3C

3C

3D

3C

4A

4D

4C

4B

5B

5B

5A

5B

6D

6C

6B

6B

7A

7D

7B

7B

8B

8D

8D

8A

9D

9C

9C

9A

10C

10C

10A

10D

11D

11A

11B

11A

12A

12D

12C

12D

13B

13D

13A

13B

14C

14B

14A

14B

15A

15D

15A

15D

16B

16C

16C

16C

 

B - Phần tự luận:

Câu 1:

* Từ thế kỉ VII đến X các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được hình thành như: Vương quốc Campuchia của người Khơmer, các vương quốc của người Môn, người Miến ở hạ lưu sông Mê Nam, các vương quốc của người Indonesia ở Xumatơra và Giava…

* Nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu XVIII là thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:

- Thế kỉ IX trên bán đảo Đông Dương có các quốc gia Đại Việt, Chawmpa, Vương quốc Campuchia bước vào thời Ăngco huy hoàng.

- Thế kỉ XI trên lưu vực sông Iraoađi đã hình thành quốc gia Pagan tiền thân của Vương quốc Mianma.

- Trong thế kỉ XIII một bộ phận người Thái định cư ở lưu vực sông Mê Nam lập nên vương quốc Sukhôthay tiền thân của nước Thái Lan.

- Cuối thế kỉ XIII vương triều Môgiôpahit đã thống nhất thành nước Inđonesia.

- Giữa thế kỉ XIV một bộ phận người Thái định cư ở trung lưu sông Mê Công lập nêm vương quốc Lan Xang ( Lào ).

Đông Nam Á là nơi cung cấp số lượng lớn lúa gạo cá, sản phẩm thủ công và những sản vật thiên nhiên. Các nước cũng xây dựng cho mình một nền văn hóa riêng và đóng góp vào kho tàng văn hóa loài người những giá trị tinh thần độc đáo.

Câu 2:

* Nguyên nhân ra đời:

- Thế kỉ XI những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa đã xuất hiện, thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa mạnh mẽ; thợ thủ công thoát khỏi lãnh địa bằng cách bỏ trốn hoặc dùng tiền chuộc lại thân phận.

- Họ tìm đến những nơi đông người qua lại như ngã ba đường, bến sông…để lập xưởng sản xuất và buôn bán hàng hóa. Từ đó thành thị ra đời.

* Tổ chức:

- Trong thành thị cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân. Họ tập hợp lại thành các phường hội, thương hội và đặt ra các phường quy, nhằm giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi những người cùng ngành nghề và đấu tranh chống lại sự áp bức bóc lột của lãnh chúa.

- Hàng năm các thương nhân còn tổ chức hội chợ để buôn bán, trao đổi hàng hóa.

* Vai trò:

- Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của lãnh địa, tạo điều kiện cho nền kinh té hàng hóa phát triển.

- Xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia, dân tộc.

- Mang không khí tự do và mở mang tri thức cho con người, tạo tiền đề cho việc hình thành các trường đại học lớn ở Châu Âu.

  -----------------------------------

KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 10

 Thời gian làm bài : 45 phút

Mã đề 001

A - TRẮC NGHIỆM:     ( 4đ )

Câu 1:  Đế quốc Rô-ma hùng cứ một thời, đến năm 476 bị bộ tộc nào xâm chiếm?

    A. Bị bộ tộc Giéc-man và Hung –nô xâm chiếm

    B. Bị bộ tộc Tây Gốt xâm chiếm            

    C. Bị bộ tộc Hung-nô xâm chiếm

    D. Bị bộ tộc Giéc-man xâm chiếm

Câu 2:  Tính chất xã hội ở các thị quốc Phương Tây  là gì?

    A.  Chế độ quân chủ chuyên chế.                         B.  Tính chất dân chủ.

    C.  Tính chất dân chủ chủ nô.                                D.  Tính chất chuyên chế cổ đại

Câu 3:  Khi tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?

    A.  Những người giàu có phung phí của cải thừa

    B. Người tối cổ đã bắt đầu biết chế tác công cụ.

    C.  Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo.

    D.  Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa

Câu 4:  Hàng hóa quan trọng nhất trong quan hệ buôn bán của các quốc gia cổ đại Phương Tây là gì ?

    A.  Nô lệ                                                     B.  Lúa mì

    C.  Rượu nho                                             D.  Tơ lụa.                                    

Câu 5:  Tại sao các công trình kiến trúc ở các quốc gia cổ đại Phương Đông lại đồ sộ như vậy?

    A. Thể hiện tình đoàn kết dân tộc

    B. Thể hiện sức mạnh và uy quyền của nhà vua

    C. Thể hiện sức mạnh của thần thánh
    D. Thể hiện sức mạnh của đất nước

Câu 6:  Chế độ quân điền dưới thời nhà Đường là gì?

    A.  Lấy ruộng đất của nông dân giàu chia cho nông dân nghèo

    B.  Lấy ruộng đất của địa chủ, quan lại chia cho nông dân

    C.  Lấy ruộng đất của nhà nước chia bình quân cho mọi người

    D.  Lấy ruộng công và ruộng đất bỏ hoang chia cho nông dân

Câu 7:  Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của các hội chợ ở Châu Âu trung đại nhằm mục đích gì?

    A. Thúc đẩy hoạt động thương mại

    B. Bảo vệ thương hội

    C. Chống lại các thế lực phong kiến

    D. Thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển

Câu 8:  Người Trung Quốc cổ đại viết chữ trên những nguyên liệu nào ?

    A.  Mảnh sành

    B.  Lụa, thẻ tre, xương thú, mai rùa      

    C.  Giấy Pa-pi-rut                                   

    D.  Đất sét.

Câu 9:  Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?

    A. Nô lệ                                                                     B. Nông dân tự do

    C. Lãnh chúa phong kiến                                       D. Nông nô

Câu 10:  “Con đường Tơ Lụa” nối từ đâu đến đâu ?

    A.  A rập sang Châu Phi                                          B.  A rập sang Châu Âu.       

    C.  Trung Quốc sang Châu Âu                               D.  Trung Quốc sang A rập 

Câu 11:  Công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào là gì?

    A. Ăng co Thom           B. Ăng co Vát                   C. Bay-on.                         D. Thạt Luổng

Câu 12:  Lãnh địa phong kiến là gì?

    A. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

    B. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô

    C. Vùng đất rộng lớn của quý tộc, tăng nữ

    D. Vùng đất rộng lớn của nông dân     

Câu 13:  Biết tạo ra lửa và sử dụng lửa đó là phát minh quan trọng nhất của:

    A. Người tinh khôn                                                  B. Người tối cổ    

    C. Người tối cổ và người tinh khôn                      D. Vượn cổ

Câu 14:  Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm có những giai cấp cơ bản nào?

    A. Lãnh chúa và nông dân tự do                           B. Địa chủ và nông dân

    C. Lãnh chúa và nông nô                                       D. Nông nô và địa chủ

Câu 15:  Thời kì phát triển của Vương quốc Cam- phu- chia kéo dài từ thế kỉ I đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì gì?

    A. Thời kì Ăng –co                                                  B. Thời kì hoàng kim       

    C. Thời kì Bay-on                                                    D. Thời kì thình đạt        

Câu 16:  Tính cộng đồng trong thị tộc được biểu hiện như thế nào?

    A.  Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau

    B.  Mọi sinh hoạt và của cải được coi là của chung, việc chung và làm chung

    C.  có sự phân biệt giữa giàu và nghèo

    D.  Tập hợp một số thị tộc, sông cạnh nhau, cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi

B - TỰ LUẬN:       ( 6 đ )

  Câu 1: Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á?       ( 3đ )

  Câu 2: Nguyên nhân ra đời, tổ chức và vai trò của thành thị trung đại?       ( 3đ )

---------------------

Mã đề 002

A - TRẮC NGHIỆM:    ( 4 đ )

Câu 1:  Thời kì phát triển của Vương quốc Cam- phu- chia kéo dài từ thế kỉ I đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì gì?

    A. Thời kì Ăng –co                                                  B. Thời kì Bay-on

    C. Thời kì hoàng kim                                              D. Thời kì thình đạt        

Câu 2:  Hàng hóa quan trọng nhất trong quan hệ buôn bán của các quốc gia cổ đại Phương Tây là gì ?

    A.  Lúa mì                                                              B.  Nô lệ

    C.  Tơ lụa.                                                  D.  Rượu nho                

Câu 3:  Tính chất xã hội ở các thị quốc Phương Tây  là gì?

    A.  Tính chất dân chủ.                                             B.  Tính chất chuyên chế cổ đại

    C.  Tính chất dân chủ chủ nô.                                D.  Chế độ quân chủ chuyên chế.

Câu 4:  Biết tạo ra lửa và sử dụng lửa đó là phát minh quan trọng nhất của:

    A. Người tối cổ và người tinh khôn                      B. Người tinh khôn

    C. Vượn cổ                                                               D. Người tối cổ    

Câu 5:  Tính cộng đồng trong thị tộc được biểu hiện như thế nào?

    A.  Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau

    B.  Mọi sinh hoạt và của cải được coi là của chung, việc chung và làm chung

    C.  Tập hợp một số thị tộc, sông cạnh nhau, cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi

    D.  có sự phân biệt giữa giàu và nghèo

Câu 6:  Chế độ quân điền dưới thời nhà Đường là gì?

    A.  Lấy ruộng đất của nông dân giàu chia cho nông dân nghèo

    B.  Lấy ruộng đất của địa chủ, quan lại chia cho nông dân

    C.  Lấy ruộng công và ruộng đất bỏ hoang chia cho nông dân

    D.  Lấy ruộng đất của nhà nước chia bình quân cho mọi người

Câu 7:  Đế quốc Rô-ma hùng cứ một thời, đến năm 476 bị bộ tộc nào xâm chiếm?

    A. Bị bộ tộc Hung-nô xâm chiếm

    B. Bị bộ tộc Giéc-man và Hung –nô xâm chiếm

    C. Bị bộ tộc Tây Gốt xâm chiếm            

    D. Bị bộ tộc Giéc-man xâm chiếm

Câu 8:  Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?

    A. Lãnh chúa phong kiến                                       B. Nông dân tự do

    C. Nô lệ                                                                     D. Nông nô

Câu 9:  Người Trung Quốc cổ đại viết chữ trên những nguyên liệu nào ?

    A.  Giấy Pa-pi-rut                                   

    B.  Mảnh sành

    C.  Lụa, thẻ tre, xương thú, mai rùa      

    D.  Đất sét.

Câu 10:  Lãnh địa phong kiến là gì?

    A. Vùng đất rộng lớn của nông dân     

    B. Vùng đất rộng lớn của quý tộc, tăng nữ

    C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

    D. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô

Câu 11:  Tại sao các công trình kiến trúc ở các quốc gia cổ đại Phương Đông lại đồ sộ như vậy?

    A. Thể hiện sức mạnh và uy quyền của nhà vua

    B. Thể hiện sức mạnh của đất nước

    C. Thể hiện sức mạnh của thần thánh
    D. Thể hiện tình đoàn kết dân tộc

Câu 12:  Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của các hội chợ ở Châu Âu trung đại nhằm mục đích gì?

    A. Chống lại các thế lực phong kiến

    B. Thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển

    C. Bảo vệ thương hội

    D. Thúc đẩy hoạt động thương mại

Câu 13:  “Con đường Tơ Lụa” nối từ đâu đến đâu ?

    A.  A rập sang Châu Âu.                                         B.  A rập sang Châu Phi

    C.  Trung Quốc sang A rập                                     D.  Trung Quốc sang Châu Âu

Câu 14:  Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm có những giai cấp cơ bản nào?

    A. Nông nô và địa chủ                                            B. Lãnh chúa và nông nô

    C. Địa chủ và nông dân                                          D. Lãnh chúa và nông dân tự do

Câu 15:  Khi tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?

    A. Người tối cổ đã bắt đầu biết chế tác công cụ.

    B.  Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa

    C.  Những người giàu có phung phí của cải thừa

    D.  Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo.

Câu 16:  Công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào là gì?

    A. Ăng co Vát               B. Ăng co Thom               C. Thạt Luổng                   D. Bay-on.

B - TỰ LUẬN:       ( 6 đ )

  Câu 1: Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á?       ( 3đ )

  Câu 2: Nguyên nhân ra đời, tổ chức và vai trò của thành thị trung đại?       ( 3đ )

----------------------------


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 1.453
Tháng 01 : 29.833
Năm 2021 : 29.833