A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề và đáp án bài kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2020-2021, môn Lịch sử 11

SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN LỊCH SỬ – 11

Thời gian làm bài : 45 phút

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Câu

152

251

350

453

1

D

D

C

A

2

D

C

C

C

3

D

D

B

B

4

A

C

B

A

5

A

C

D

B

6

C

B

C

A

7

C

C

B

C

8

A

B

C

C

9

C

C

B

D

10

D

D

A

A

11

A

B

B

A

12

D

D

A

A

13

C

B

C

D

14

C

D

A

D

15

C

C

D

D

16

C

B

B

C

17

C

A

C

A

18

A

C

A

A

19

D

C

C

A

20

D

C

D

D

21

D

C

C

A

22

B

D

B

A

23

C

B

A

C

24

B

A

B

C

PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1 :

+ Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản..., hàng chục triệu người thất nghiệp...Mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, từ khủng hoảng kinh tế dẫn ấên khủng hoảng về chính trị…..

- để đối phó các nước Mĩ, Anh, Pháp :nhiều thuộc địa tiến hành cải cách kinh tế....

- các nướcĐức, Ý, Nhật không có, ít thuộc địa tiến hành phát xít hoá chính quyền, chạy đau vũ trang phát động chiến tranh thế giới

→ Về quan hệ quốc tế : Làm hình thành hai khối đế quốc đối lập. Một bên là Mĩ, Anh, Pháp và một bên là Đức, Italia, Nhật. Bản ráo riết chạy đua vũ trang, báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Câu 2 :

* Ý nghĩa

- Đối với nước Nga: Làm thay đổi tình hình đất nước ,... ,..; làm thay đổi số phận hàng triệu con người Nga, mở ra một kỷ nguyên mới,... ,...

- Đối với thế giới: Làm thay đổi cục diện thế giới  ,... có ảnh hưởng đến phong trào cách mạng thế giới ,.. ,...

* Ảnh hưởng của CMXHCN tháng Mười Nga 1917 đến Việt Nam: HS viết theo hiểu biết của mình nhưng phải đảm bảo các ý chính:

+ Thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang một thời kì mới…     

+   Năm 1920,Nguyễn Ái Quốc bắt gặp luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin và tin theo Lê Nin và quyết định làm cách mạng như cách mạng tháng Mười, đó là con dường cách mạng vô sản…..

  + kinh nghiệm cách mạng tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

+ học tập và làm theo cách mạng tháng Mười, Đảng ta xây dựng khối đoàn kết Công- Nông-Binh hình thành sức mạnh to lớn chống đế quốc, thực dân và chế độ phong kiến…

-----------------------------------

SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN LỊCH SỬ 11

 Thời gian làm bài: 45 phút

Mã đề 152

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm.

Câu 1: Trong hai năm đầu tiên (1926-1927), công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô đã giải quyết được các vấn đề cơ bản là:

    A. vốn đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân.

    B. nạn thất nghiệp, công nhân lành nghề, cải thiện đời sống.

    C. đào tạo cán bộ kĩ thuật, lương thực thực phẩm, cải thiện đời sống.

    D. vốn đầu tư, đào tạo cán bộ kĩ thuật, công nhân lành nghề.

Câu 2: Thể chế chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là:

    A. Thể chế Xã hội chủ nghĩa.                                B. Thể chế quân chủ chuyên chế.

    C. Thể chế quân chủ lập hiến.                               D. Thể chế Cộng hòa.

Câu 3: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là?

    A. Là cuộc cách mạng tư sản                                 B. Là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

    C. Là cuộc cách mạng vô sản                                D. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Câu 4: Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) buộc các nước tư bản phải

    A. xem xét lại con đường phát triển                     B. tăng cường chạy đua vũ trang.

    C. chống lại Quốc tế Cộng sản.                             D. tìm cách tiêu diệt Liên Xô.

Câu 5: “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì:

    A. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi.

    B. Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau.

    C. Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế,tiềm lực quân sự.

    D. Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng.

Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga đầu năm 1918?

    A. Thủ tướng Kêrenxki (của Chính phủ lâm thời tư sản) bị bắt.

    B. Lênin từ Phần Lan trở về nước.

    C. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn.

    D. Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva.

Câu 7: Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

    A. Tình hình chính trị không ổn định.

    B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.

    C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài.

    D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn.

Câu 8: Trật tự thế giới mới được thiết lập theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn phản ánh

    A. tương quan lực lượng giữa các nước tư bản.   B. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

    C. sự mâu thuẫn với nước Nga xô viết.                D. sự ra thất bại của phe Liên minh.

Câu 9: Tại sao Đức lại dễ dàng rút ra khỏi Hội Quốc liên và tự do hành động?

    A. Vì Đức có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu.

    B. Vì Đức có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất châu Âu.

    C. Vì Hội Quốc liên là một tổ chức quốc tế còn lỏng lẻo, vai trò chưa cao.

    D. Vì Đức được các nước khác tạo điều kiện.

Câu 10: Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô rong những năm 1921- 1941.

    A. Kiên trì, bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế.

    B. Từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế của các nước đế quốc.

    C. Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của các nước đế quốc

    D. Thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn.

Câu 11: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là:

    A. Trung tâm Quân sự cách mạng.                        B. Uỷ ban Quân sự cách mạng.       

    C. Bộ Tổng tham mưu.                                            D. Ủy ban hành chính cách mạng.

Câu 12: Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là:

    A. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

    B. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

    C. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

    D. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

Câu 13: Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?

    A. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ.

    B. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

    C. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

    D. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.

Câu 14: Mục đích chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

    A. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản

    B. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa

    C. Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận

    D. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

Câu 15: Trong công nghiệp, chính quyền Hít-le tập trung phát triển nhất ngành nào?

    A. Công nghiệp hóa chất.                                       B. Công nghiệp năng lượng.

    C. Công nghiệp quân sự.                                         D. Công nghiệp chế tạo.

Câu 16: Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4-1917) là:

    A. Cương lĩnh tháng tư.                                           B. Báo cáo chính trị tháng tư.

    C. Luận cương tháng tư.                                         D. Chính cương tháng tư.       

Câu 17: Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lênin là gì?

    A. Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản.

    B. Duy trì chế độ lâm thời của giai cấp tư sản.

    C. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN.

    D. Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển.

Câu 18: Sự kiện nào sau đây đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức?

    A. Năm 1933, Hít-le làm thủ tướng.                      B. Năm 1934, Hin-đen-bua qua đời.

    C. Năm 1919, Đảng quốc xã được thành lập.      D. Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm.

Câu 19: Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do:

    A. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước.

    B. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân.

    C. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

    D. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa.

Câu 20: Thế lực phản động hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 – 1933 là :

    A. Đảng trung tâm.                                                   B. Đảng liên minh xã hội thiên chúa giáo.

    C. Đảng liên minh dân chủ thiên chúa giáo.        D. Đảng Đảng Quốc xã

Câu 21: Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ:

    A. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch oán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương.

    B. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp.

    C. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

    D. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn.

Câu 22: Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) ?

    A. Khủng hoảng thiếu.                                            B. Khủng hoảng thừa, có quy mô lớn.

    C. Khủng hoảng có quy mô trên thế giới.            D. Khủng hoảng thừa kéo dài nhất.

Câu 23: Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết sau cách mạng?

    A. Xây dựng quân đội Xô viết hùng mạnh.

    B. Đàm phán để xây dựng bộ máy chính quyền cũ.

    C. Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ.

    D. Duy trì bộ máy chính quyền cũ.

Câu 24: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?

    A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản.

    B. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản.

    C. Gây hậy quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

    D. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn.

II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 điểm.

Câu 1: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã gây ra những hậu quả gì ? Tại sao cuộc khủng hoảng này dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?  

Câu 2: Nêu ý nghĩa Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với việt Nam?

------ HẾT ------


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn:Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Phan Ngọc Hiển Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.420
Hôm qua : 1.567
Tháng 01 : 29.783
Năm 2021 : 29.783