Theo tinh thần Công văn số 40/SGDĐT-VP của Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các trường trực thuộc Sở ...